Vrijplaatsen-debat in Pakhuis De Zwijger

 

Op 4 december wordt het voormalig pakhuis Afrika herkraakt!

ADM organiseert in samenwerking met het praathuis van Amsterdam: Pakhuis de Zwijger het Vrijplaatsen Debat.

We gaan in gesprek met politiek en beleidsmakers over het belang van de rafelranden, de Vrije Experimentele Ruimte en de toekomst van de stad.

In het coalitieakkoord van het huidige college staat letterlijk: "Amsterdam is uniek vanwege haar lange traditie van tegencultuur. De stad ontwikkelt zich en daardoor komt deze cultuur onder druk te staan. Daarom beschermen we de rafelranden."
Ware woorden! En daarom des te belangrijker de verantwoordelijke wethouders aan de tand te voelen hoe ze van plan zijn invulling te geven aan deze woorden.

Sprekers en programma worden bekend gemaakt.

Meer informatie & aanmelden via:
https://dezwijger.nl/programma/het-vrijplaatsen-debat

Deze avond is gratis en we zijn Pakhuis de Zwijger dankbaar voor het openstellen van hun deuren.

Het is belangrijk te reserveren via de website van de Pakhuis de Zwijger in verband met de capaciteit van de zaal.

Tuesday, December 4, 2018 - 19:30