Transnational Futurologic Symposium #7- 'DeGentrification' : "Countercultural Contestations of Space in the city"
Thursday, October 12, 2017 - 08:30 to Saturday, October 14, 2017 - 21:30

 

(English translation below)

++++++++++++++++++++

Het symposium staat dit jaar in het teken van: 'DeGentrification' : "Countercultural Contestations of Space in the city", Oftewel: het opwaarderen van een stad door het aantrekken en behouden van vrijplaatsen.

Het zal een driedaagse manifestatie worden met lezingen, presentaties, discussies, workshops en een actiedag in de binnenstad (zowel nationaal als internationaal)!

Aangezien het voortbestaan van de ADM in het geding is en deze vrijplaats dan haar 20 jarig bestaan viert is voor deze plek gekozen. Naast het feit dat het behoud van de ADM en andere overgebleven vrije culturele ruimtes op het spel staat, is er een evidente behoefte om de (binnen)steden terug te veroveren.

Doel is te komen tot een aantal concrete voorstellen aangaande alternatieven voor een opnieuw leefbare en creatieve stad. Voor een transitie naar een stad die economisch en sociaal in balans is.

============

Aankondiging in de gratis krant AmsterdamAlternative, met artikelen door Aja Waalwijk en Eric Duivenboden over dit onderwerp staat hier

 

++++++++++++

+++++++++++++++++

The theme of the symposium this year is: 'DeGentrification' : "Countercultural Contestations of Space in the City", or in other words: the upgrading of a city by attracting and retaining free spaces.

It will be a three-day event with lectures, presentations, discussions, workshops and an action day in the inner city (both nationally and internationally)!

As the ADM's existence is at stake and this free space then celebrates its 20th anniversary, this place has been chosen. In addition to the fact that the preservation of the ADM and other remaining free cultural spaces are at stake, there is an obvious need to conquer the (inner) cities.

The aim is to come up with a number of concrete proposals regarding alternatives for a yet again renewable and creative city. For a transition to a city that is economically and socially in balance.

========

Announcement in the AmsterdamAlternative free newspaper, with articles by Aja Waalwijk and Eric Duivenvoorden on the subject here

++++++++