Support mobiele eenheid @gemeenteraad

Oproep voor support / Call-out for support! ✊

Dit is een oproep aan al onze medestander om steun te komen betuigen tijdens onze inspraak bij de raad algemene zaken. Morgen, 6 december, om 13:30 in de Stopera te Amsterdam.

Wie ons verhaal gevolgd hebben weten dat de rechterlijke macht heeft geoordeeld dat wij onze huidige locatie aan het Gedempte Hamerkanaal in Noord uiterlijk 1 februari moeten verlaten. Wij geloven dat deze ontruiming tot leegstand zal leiden. De eigenaar heeft geen contract met een aannemer en is volgens ons ook niet voornemens de bouw van het (ongewilde) hotel voort te zetten. Als hij een hotel had willen bouwen had het er waarschijnlijk al gestaan en het is veel waarschijnlijker dat hij de nieuwe plannen voor het Hamerkwartier afwacht om te kijken in hoeverre hij zijn portemonnee hiermee kan spekken.

Wij willen de gemeenteraad van onze situatie bewust maken en aan hun belofte en beleid houden om niet te ontruimen voor leegstand, evenals opheldering vragen over de intenties hier een hotel te laten bouwen ondanks de afgesproken hotelstop.

Van wie langs kan komen wordt de steun op prijs gesteld, wij moeten laten zien dat we met vele zijn en onze stem niet ongehoord zal blijven!

---

This is a callout for everyone who supports us to come and show up at the meeting of the city council this Thursday, 13:30 @ stopera!

Those of you who have been following our news know that the judge ordered us to leave our current location on th 1st of february. We believe that this will lead to unnecesary emptiness. The owner will definetly not begin the construction of his (unwanted) hotel by then, and is most probably waiting to see what the future of the neighboorhood looks like and wht effect this coud have on is wallet.

We intend to make the city council aware of our situation and hold them to their promise not to evict for emptiness and their intention to limit the number of hotels in the city.

If you can make it we would very much appreciate your support and think that showing we are many may make a bigger statement.

 

Thursday, December 6, 2018 - 13:30