Steun Behoud Lutkemeer bij de raadscommissie

behoud lutkemeer

Op 21 november zal de raadscommissie Ruimtelijke Ordening de Lutkemeerpolder bespreken. Platform Behoud Lutkemeer is aanwezig om de belangrijkste argumenten nog een keer toe te lichten. We hopen dat er veel Amsterdammers aanwezig zullen zijn om ons daarin te steunen. 

We verzamelen om 12.30 bij de Dokwerker. Daar vertellen we over de laatste ontwikkelingen en is er soep. In demonstratieve optocht gaan we vervolgens naar de commissiezaal in de Stopera. 

De raadscommissie vergadering start om 13.30.

*English
On November 21 the council committee for spatial planning will discuss the Lutkemeer polder. Platform Behoud Lutkemeer will be present to explain the main arguments again. We hope that many Amsterdammers will be present to support us in this. 

We gather at 12.30 at the Docker worker statue. We will tell about the latest developments and there will be soup. In a demonstrative procession we will then go to the committee room in the Stopera. 

The committee meeting starts at 13.30.

Wednesday, November 21, 2018 - 12:30