Hoger Beroep rechtszaak ADM vs. Gemeente Amsterdam / Appeal Court-case ADM vs. Amsterdam' municipality

 

ADM is in Hoger Beroep gegaan tegen het verlenen van een omgevingsvergunning aan de firma Koole Maritiem BV, door de gemeente Amsterdam, ondanks het feit dat de activiteiten van deze asbestverwerkings-firma NIET passen binnen het Kettingbeding, wat op het ADM terrein rust.

In de vorige zitting werd onze zaak afgewezen, omdat de rechtbank vond dat we geen partij kunnen zijn omtrent de interpretatie van het Kettingbeding...

Het Kettingbeding wat onderdeel is van het koopcontract in 1997 door Bertus Lüske houdt het volgende in:

- Bij verkoop van het ADM terrein moet het als eerste aan de gemeente Amsterdam aangeboden worden.

- Op het ADM terrein mag alleen een scheepswerf en scheepswerfgerelateerde activiteiten plaatsvinden

 

BREAKING:

- Onze 3 advocaten hebben te horen gekregen dat ze maar 10 minuten spreektijd hebben in totaal, in plaats van de gevraagde 60 minuten

- Het vonnis wordt aanstaande vrijdag (21 december) bekend gemaakt

 

De Hoger Beroep rechtszaak begint om 14.00 bij Het Gerechtshof van Amsterdam

Adres:  Paleis van Justitie, IJdok 20, 1013 MM Amsterdam

==========

ADM is appealing the issuing of an environmental permit to the Koole Maritime LCC company, by the Municipality of Amsterdam, despite the fact that the activities of this asbestos removal company are NOT complying with the Perpetual Clause, which rests on the ADM terrain.

In our previous court-case this case was dismissed, because the court ruled that we can't be a party in the interpretation onf that Perpetual Clause....

The Perpetual Clause, which is part of the buying contract in 1997 by Bertus Lüske states:

- When the ADM is being sold, it should be offered first to the Municipality of Amsterdam

- On the ADM terrain is only a ship-wharf or ship-wharf related activities allowed

 

BREAKING:

- Our 3 lawyers just learned that they only have 10 minutes in total for their pleas, instead of the requested 60 minutes.

- The verdict will be given this Friday (December 21st. 2018)

 

This Appeal court-case starts at 14.00 at The Court of Amsterdam

Address:  Palace of Justice, IJdok 20, 1013 MM Amsterdam

Tuesday, December 18, 2018 - 14:00