Vastgoedspeculanten willen er van door met gemeenschapsgeld

Wednesday, April 29, 2015 - 12:00

De ADM is de laatste grote culturele vrijhaven in Amsterdam, Nederland en
misschien wel Europa. Een organisch gegroeid dorp in de Westelijke Haven
waar 130 creatievelingen al meer dan 18 jaar wonen en werken. Die zijn nu
door de eigenaren gedagvaard om het terrein te verlaten. Er wordt geschermd
met vage plannen, die mogelijk een groot financieel verlies voor de gemeente
als gevolg hebben.
Sinds het terrein in 1977 werd verlaten door de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij
(ADM) zijn ontwikkelingen decennialang door vastgoed-speculanten tegengehouden. In
1997 werd het terrein aangekocht door vastgoedman Bertus Lüske. Lüske is inmiddels
overleden – doodgeschoten in het criminele circuit. Nu hebben de erven Lüske
(Amstellimmo BV en Chidda Vastgoed BV) de bewoners gedagvaard. Ze beweren plannen
te hebben voor het terrein, maar de gepresenteerde plannen lijken onrealistisch.
De gemeente heeft bij de verkoop van het terrein in 1970 strenge contractuele
voorwaarden in een kettingbeding laten opnemen, bedoeld om speculatie tegen te gaan.
Onder andere is het gebruik beperkt tot scheepsbouw en heeft de gemeente eerste recht
op koop. De prijs van het terrein ligt hierdoor een stuk lager. Al eerder probeerden
Amstellimmo BV en Chidda Vastgoed BV onder deze voorwaarden uit te komen om het
terrein met grote winst door te kunnen verkopen. De gemeente heeft in 2004 tot aan de
hoge raad haar rechten moeten bevechten, met succes. In de uitspraak werd erkend dat
de gemeente zowel om planologische als om financiële redenen belang heeft bij het
vasthouden aan het kettingbeding.
Onlangs hebben Amstellimmo BV en Chidda Vastgoed BV een zaak verloren waarin ze
toegang tot het ADM terrein probeerden af te dwingen. Hierbij werden een aantal
onsamenhangende plannen als noodzaak aangevoerd, waarvan zeer te betwijfelen valt of
ze serieus zijn en of ze binnen de gestelde bepalingen vallen. Nu willen ze via de rechter
het terrein laten ontruimen. Door op te komen voor haar financiële alsook sociaal-
maatschappelijke en culturele belangen kan en moet de gemeente hierin een belangrijke
rol spelen.
Het terrein wordt inmiddels al 18 jaar gebruikt door kunstenaars, ambachtslieden en
uitvinders, en is uitgegroeid tot de grootste culturele vrijhaven van Nederland.
Zelfredzaamheid, creativiteit, hergebruik van materialen en culturele uitstraling zijn
belangrijke elementen in het ADM leven. De spontaan gegroeide woon-werkgemeenschap
wordt over de hele wereld geroemd vanwege haar sociaal culturele vernieuwing en
uitwisseling.
Autonome en experimentele plekken als de ADM vormen een inspiratiebron voor nieuwe
ideeën en initiatieven. Veel kraakplekken en culturele vrijplaatsen zijn al ontruimd. De
dagvaarding is een bedreiging voor iedereen die zich verbonden voelt met waarden waar
de ADM voor staat. Ook vormt het een bedreiging voor het zorgvuldig verdedigde
gemeenschapsgeld. Komende periode zal uitwijzen hoe de gemeente Amsterdam hierop
gaat reageren.
 

Hay Schoolmeesters
06 164 858 44