Rechter oordeelt: spoedeisend belang ontbreekt voor ontruiming ADM

Tuesday, July 14, 2015 - 13:00


ADM terrein Amsterdam: rechter oordeelt in kort geding
• Geen ontruiming voor de ruim 130 bewoners
• Spoedeisend belang eigenaar ontbreekt

Op 29 juni j.l. speelde het kort geding dat aangespannen was door de eigenaren van het ADM terrein
(Amstelimo BV en Chidda Vastgoed BV) jegens de ruim 130 creatievelingen die het terrein al bijna 18 jaar
jaar bewonen. De eigenaren eisten ontruiming van het terrein op basis van een huurovereenkomst.
Vandaag deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in deze zaak en oordeelde dat het de eigenaren ontbrak
aan een spoedeisend belang om de eis in te willigen.

Na het faillisement van de ADM Werf in de jaren 80 heeft er maar één relevante ontwikkeling
plaatsgevonden op het terrein. Een hechte woongemeenschap vestigde zich daar en liet met een veelvoud
aan culturele festivals (o.a. Robodock, Sleaze, Ruimte – en Tijd) van zich horen in Amsterdam. Daarnaast
participeerden de ADM’ers op velerlei wijzen in (inter)nationale festivals: van de Parade in Amsterdam tot
festivals in Macau, Hongkong en Shenzhen in China, van Oerol tot Burning Man. Met intrinsieke
performances waren ze altijd van belang en zo vormde zich de laatste grote culturele vrijhaven in
Amsterdam, Nederland en misschien wel Europa; een organisch gegroeid dorp in de Westelijke
Amsterdamse haven.

De eigenaren zijn gedurende al die tijd niet in staat gebleken om een zinvolle invulling aan het terrein te
geven. De jarenlange strijd tussen eigenaren en bewoners culmineerde dan ook opnieuw in een kort
geding eind juni.
Zij betoogden een concreet plan te hebben voor het terrein en legden dat idee, bestaande uit een niet
getekend huurcontract en een 10-tal-promotie pagina’s voor aan de rechter. Daartegenover presenteerden
de ADM bewoners een gedegen verweer van 126 pagina’s dat op alle fronten inging op het uiterst
summiere plan van de eigenaren.

De rechter ging mee in de argumenten van de ADM’ers en stelde:
- dat er terecht vragen werden gesteld over de gepresenteerde huurovereenkomst
- dat er van reële ingebruikname door de huurder op korte termijn geen sprake kan zijn
- dat er voor het beoogde gebruik meerdere vergunningen nodig zijn
- dat er een natuuronderzoek en een ontheffing moet komen op basis van de flora- en faunawet
- dat zonder toestemming van de gemeente de plannen niet door kunnen gaan

Er is vooralsnog geen reden om aan te nemen dat de gemeente Amsterdam mee zal werken aan de
plannen van de eigenaar. Immers bij goedkeuring van de huidige plannen van de eigenaar ontstaat een
meerwaarde die niet de eigenaar maar de gemeente toekomt.
Voorlopig blijft daarmee de vrijhaven ADM en haar culturele bijdrage behouden voor de de stad en ver
daarbuiten. Tegelijkertijd zijn de bewoners klaar voor de bodemprocedure die eind juli start, waarbij de
eigenaar opnieuw ontruiming eist.

Het moge duidelijk zijn: de laatste slag om de ADM is nog niet gestreden.
 

De bewoners en gebruikers van de Amsterdamse Doe Maatschappij.

https://www.facebook.com/groups/WEareADM/
https://adm.amsterdam/petition

Hay Schoolmeesters
06 164 858 44