Chidda Vastgoed kan opnieuw ontruiming ADM terrein niet afdwingen

Wednesday, June 22, 2016 - 15:30

Amsterdam 22 juni 2016
PERSBERICHT
Chidda Vastgoed kan opnieuw ontruiming ADM terrein niet afdwingen

Het ADM terrein in de Amsterdamse Westhaven wordt inmiddels al 19 jaar bewoond door ruim 130 kunstenaars, cultuurmakers, uitvinders, en ambachtslieden, en is de grootste culturele vrijhaven van Nederland. Deze spontaan gegroeide woon-werkgemeenschap wordt over de hele wereld geroemd vanwege haar culturele vernieuwing en uitstraling. Met belangwekkende festivals weten zij niet alleen de fantasie te prikkelen maar ook exisitentiële issues te agenderen.

Sinds eind 2014 zijn zij verwikkeld in een juridisch gevecht met Chidda Vastgoed dat zich niet in één maar in een veelvoud van procedures ontvouwt. Primair wil Chidda het terrein op de kortst mogelijke termijn ontruimd hebben om het daarna volgens grijpgrage methodiek te gelde te maken.

Gisteren deed het Gerechtshof te Amsterdam uitspraak in hoger beroep van Chidda in kort geding, waarbij de door Chidda gevorderde ontruiming van het terrein opnieuw werd afgewezen vanwege de twijfelachtige ontwikkelings-plannen.

Eerder werd eenzelfde eis in een door Chidda ingezette bodemprocedure al afgewezen. Aanstaande is een door Chidda aangetekend beroep in deze bodemprocedure.

Keer op keer maken de ADM bewoners duidelijk dat Chidda Vastgoed geen vastomlijnd plan heeft voor het terrein dat past binnen de beperkende bestemming van het koopcontract dat zij getekend hebben. Die bestemming, ooit door de Gemeente Amsterdam ingebracht, zorgt ervoor dat speculatie uitgesloten wordt. Volgens het ADM is Chidda er in haar plannen enkel op gericht om die beperking verwijderd te zien waardoor de grondwaarde verdrievoudigt en Chidda incasseert.

En juist dát laatste schiet de bewoners in het verkeerde keelgat. Het terrein wás van de gemeente, die heeft het begrijpelijk voor een spotprijs overgedaan aan de destijds noodlijdende ADM werf en om die reden moet een meerwaarde terug naar de gemeente en niet naar een malafide BV. De gemeente blijft vooralsnog afzijdig, maar heeft een groot belang dat op termijn onmiskenbaar ingezet moet worden. Voor nu haalt het ADM de kastanjes uit het vuur.

Inmiddels slijpen de bewoners de messen om niet alleen in de juridische arena gesneden ten tonele te komen maar ook in het culturele Amsterdamse omveld. Zij steken in met 3 driftige internationale festivals, het Jet-Lag Festival, het Paint and Beer Festival en het striemend ADM Festival.

Autonome en experimentele plekken als de ADM vormen een inspiratiebron voor nieuwe ideeën en initiatieven. Veel kraakplekken en culturele vrijplaatsen zijn al ontruimd. De druk die op ADM wordt gezet is een bedreiging voor iedereen die zich verbonden voelt met de vrijheid van het individu en die uit is op een betere en meer sociale wereld.

De bewoners van het ADM

ADM - Bewoners en gebruikers van de Amsterdamse Doe Maatschappij e office@admamsterdam.org w www.admamsterdam.org

https://adm.amsterdam
http://jetlag-adm.com https://www.facebook.com/groups/WEareADM/

Noot voor de redactie:

Contact persoon:
Aukje Polder 06 454 159 08
Hay Schoolmeesters 06 164 858 44

Fotos en onderleggers op verzoek beschikbaar.

ADM - Bewoners en gebruikers van de Amsterdamse Doe Maatschappij e office@admamsterdam.org w www.admamsterdam.org