ADM ontruimt op basis van schijncontract?

Saturday, June 27, 2015 - 15:30

Louche vastgoedspeculant daagt stadmakers in kort geding.
De gemeente kijkt vooralsnog toe.
De ADM is de laatste grote culturele vrijhaven in Amsterdam, Nederland en misschien wel
Europa. Een organisch gegroeid dorp in de Westelijke Haven waar 130 creatievelingen sinds
1997 wonen en werken. Ze dreigen nu het slachtoffer te worden van een louche
onroerendgoeddeal waarbij ze huis en haard verliezen. Bovendien wordt de gemeente een hoop
geld door de neus geboord.
Toen de gemeente het terrein in 1970 voor een vriendenprijsje aan de toenmalige Amsterdamse
Droogdok Maatschappij verkocht om de wankele scheepswerf overeind te houden, werd
bedongen dat het terrein te allen tijde bestemd zou blijven voor scheepsbouw en/of reparatie,
het zogenaamde kettingbeding. Dit om te voorkomen dat er bij het onverhoopte einde van de
werfactiviteiten over de ruggen van de (werkloze) havenarbeiders door slimme zakenjongens
een hoop geld verdiend zou worden met het terrein.
Ook Bertus Lüske, de beruchte vastgoedspeculant die in 2003 geliquideerd werd, kreeg met
deze beperking te maken toen hij eind jaren negentig het terrein van de inmiddels opgedoekte
scheepswerf overnam. Op alle mogelijke manieren hebben hij en zijn erfopvolgers geprobeerd
zich van het kettingbeding, dat voorkomt dat ze met de doorverkoop veel geld kunnen
verdienen, te ontdoen. De Hoge Raad moest er in 2004 aan te pas komen om aan al hun illusies
een eind te maken.
De gemeente wilde ondertussen het terrein wel terugkopen. Op die manier zouden de baten van
het terrein weer aan de hele stad ten goede komen. Tevergeefs, de erven Lüske bleven geloven
in gouden bergen. Wel werden er door het Havenbedrijf en de gemeente afspraken gemaakt
met de bewoners over hun verblijf op het terrein, dat ondertussen al meer dan 18 jaar duurt.
Nu staan de erven Lüske opnieuw aan de poort. Deze keer gooien ze het over een andere boeg.
In plaats van het kettingbeding aan te vechten presenteren ze een ongeloofwaardig
huurcontract met een zakenpartner die beweert het hele terrein te zullen exploiteren ten
behoeve van de ontmanteling van zeeschepen. Los van de vraag of dit nog iets met
scheepsbouw en reparatie te maken heeft, is volstrekt onduidelijk waar de enorme
investeringen die voor de opzet van zo'n bedrijf noodzakelijk zijn vandaan moeten komen. De
erven Lüske hebben de schijn tegen. Alles lijkt er op gericht om met een of andere
ondoorzichtige businesdeal alsnog te kunnen cashen.
De bewoners van de ADM zijn gedagvaard om per 1 augustus het terrein leeg op te leveren en
een van de allerlaatste vrije zones in Amsterdam op te geven. Laat de gemeente zich met een
kluitje in het riet sturen of houdt ze vast aan de afspraken die over het terrein gemaakt zijn?
ADM - Bewoners en gebruikers van de Amsterdamse Doe Maatschappij
e office@admamsterdam.org w www.adm.amsterdam
Er valt veel te verliezen voor de gemeente, niet alleen in financiële zin. Voor velen in
Amsterdam en ver daarbuiten zou het onverteerbaar zijn dat een van de allerlaatste vrije zones
in de stad ten onder ging in een deal die stinkt.
Zelfredzaamheid, creativiteit, hergebruik van materialen en culturele uitstraling zijn de
kernwaarden in het leven op de ADM die de woonwerkgemeenschapover de hele wereld een
grote faam bezorgd hebben.
Autonome en experimentele plekken als de ADM vormen een inspiratiebron voor nieuwe ideeën
en initiatieven. Bijna alle kraakpanden en culturele vrijplaatsen zijn ontruimd. De dagvaarding is
een bedreiging voor iedereen die zich verbonden voelt met waarden waar de ADM voor staat. De
vraag is nu wat ze de gemeente Amsterdam nog waard zijn.
Het kort geding dient a.s. maandag om 09.30 uur in de rechtbank aan de Parnassusweg te
Amsterdam.
De bewoners en gebruikers van de Amsterdamse Doe Maatschappij
Eviction attempt and new iron tree above the bar
 

Hay Schoolmeesters
06 164 858 44