2017-03-29----- [Lüske / Chidda] <TELEGRAAF> "Beslag op uitkering krakers" ||| "Welfare benefits squatters seized"

(English below)

============

 

keiharde aanpak

Beslag gelegd op uitkering krakers

29 MRT 2017    Mike Muller

 

AMSTERDAM - De druk op de krakers op het ADM-terrein in Amsterdam wordt steeds meer opgevoerd. Bij het gerechtshof diende een hoger beroep dat de eigenaar van de grond op het ADM-terrein had ingesteld, nadat de krakers eerder in het gelijk waren gesteld door de rechtbank

(Foto: amaury miller)

Daarnaast loopt er nog een bestuursrechtelijke zaak. „Ook is bij enkele krakers beslag op de uitkeringen gelegd, omdat ons de toegang tot ons eigen terrein ontzegd werd”, zegt een woordvoerder van Chidda Vastgoed, dat het terrein gereed wil maken voor een scheepswerf van Koole Maritiem. Het bedrijf moet naar eigen zeggen op het terrein onderzoek doen om aan de vergunningsvereisten te voldoen.

Vandaag wordt duidelijk of de beslaglegging al dan niet terecht is opgelegd. Op 11 april doet de rechtbank Amsterdam in de bestuursrechtelijke kwestie uitspraak. Begin juni zal het gerechtshof oordelen of de krakers al dan niet hun biezen moeten pakken. De gemeente Amsterdam gedoogt de krakers nog, maar liet bij een vorige rechtszitting doorschemeren dat dat kan veranderen als de plannen van de vastgoedeigenaar concreter zijn en vergunningen zijn verleend.

 

====================================================

Het originele artikel staat hier ||| You can read the original article here

====================================================

 

ruthless approach


Social welfare benefits of squatters seized


29 MARCH 2017 Mike Muller

AMSTERDAM - The pressure on the squatters of the ADM terrain in Amsterdam is steadily increasing. In the court of law, an appeal was brought forward by the owner of the ground of the ADM terrain after the squatters had won at the lower court

(Photo: amaury miller)

In addition, there is another administrative case. "Also the social welfare benefits of certain squatters have been seized because we were denied access to our own premises," says a spokesman for Chidda Real estate, who wants to get the terrain ready for a shipyard of Koole Maritime. The company must, in its own words, do research on the terrain in order to meet the licensing requirements.

Today it becomes clear whether the seizure was rightly imposed. On April 11 the Amsterdam court will issue a ruling in the administrative case. At the beginning of June, the court will decide whether or not the squatters have to leave. The municipality of Amsterdam still tolerates the squatters, but at a previous court hearing they said that this could change if the real estate owner's plans are more concrete and licensed.