2016-09-16----- VISIT: Studio Framis (for their project 'Chosen Family')

(English below)

============

De premiere of Century 22 in Het Stedelijk Museum (januari 2017):

Vanwege overweldigende belangstelling in Studio Framis meest recente project, hebben we besloten om het Open Studio event uit te stellen en het naar een grotere locatie te verplaatsen. Century 22 zal nu in premiere gaan in Het Stedelijk Museum in januari 2017

Data: 13, 14 en 15 januari 2017

Gedurende deze drie hele speciale avonden in januari 2017, Framis zal een serie performance-lezingen geven die voortkomen uit haar recente onderzoek en ontwikkeling van conceptuele architectuur voor niet-binaire families. Gender en architectuur gerelateerd aan familiaire behoeften zal onderzocht worden aan de hand van specifieke tehnieken ontwikkeld door Framis.

Century 22

Tot nu toe, hebben de meeste behuizing-ontwerpen de huurders gedwongen om te leven volgens het overheids-model van hoe een familie er uit zou moeten zien: vader, moeder en 2 kinderen - de indeling van bijna alle moderne huizen stralen dit uit. Gedurende de loop van dit project heeft Framis  een vastgoed-bedrijf opgericht: Century 22 Vastgoed, geinspireerd door de welbekende internationale firma Century 21. Het bedrijf van Framis is verantwoordelijk om nieuwe manieren te ontwikkelen om non-binaire families te huisvesten. Vandaag de dag zijn er vele legitieme en mooie manieren om als familie samen te leven, zoals daar zijn: koppels van hetzelfde geslacht, alleenstaande ouders, trangendere ouders, genderfluid relaties en andere vormen van liefdevol samenwonen. Century is huisvesting voor de moderne mens.

De ruimte is beperkt. Houd je ogen open voor informatie over tickets, welke snel zal komen.

(Framis interviewt Suwanne Jo over haar gekozen familie.  Suwanne's gekozen familie woont in een groot huis wat bestaat uit 80 huishoudens)

 

=======================

Century 22 Premiering at Stedelijk Museum (January 2017):

Due to overwhelming interest in Studio Framis's latest project, we have postponed the Open Studio event and brought it to a larger venue. Century 22 will now premiere at Stedelijk Museum this January 2017!

Dates: 13, 14 and 15 January 2017

Over the course of three very special evenings this January, Framis will present a series of performative lectures arising from her recent research and development of conceptual architecture for non-binary families. Gender and architecture related to familial belonging will be explored through distinctive techniques developed by Framis.

Century 22

Until now, most housing designs have forced tenants to live under the governmental model of what a family should be: father, mother, and 2 children - the layouts of almost all modern homes reflect this. Throughout the course of this work, Framis established a real estate company: Century 22 Real Estate, inspired by the well-known international real estate firm Century 21. Framis's company is responsible for developing new ways of housing non-binary families. Today there are many valid and beautiful ways of living as a family, such as same-sex couples, single parents, transgender parents, gender fluid relationships, and other forms of affectionate cohabitation. Century 22 is housing for modern humans.

Space will be limited! Keep an eye out for information on tickets, coming soon...

(Framis interviewing Suwanne Jo about her chosen family. Suwanne's chosen family lives in a big house made out of 80 homes)