2016-08-16----- [Lüske / Chidda] X-POSED: Violation of Flora- and Fauna-law #8, officially recorded by the authorities

(English below)

============

En opnieuw hebben de Chdda's (Erven Bertus Lüske) bomen gesloopt (voor de ADM poort) zonder een vergunning.

Recentelijk eindigde het broedseizoen, dus op maandag kwam hun ecoloog om de bomen te inventariseren die vergund waren, maar niet gekapt konden worden de vorige keer. Op dinsdag werden deze gesloopt, plus nog een aantal meer. Uiteraard hebben we de vergunningsverlener ODNZKG (OmgevingsDienstNoordZeeKanaalGebied) op de hoogte geracht.

============

And once again the Chidda's (The heirs of Bertus Lüske) felled trees (in front of the ADM gate) without a permit.

Recently the official breeding season ended, so on Monday their ecologist came to survey the trees that were permitted, but couldn't be felled last time. On Tuesday those were felled, plus a lot more.
Of course we informed the permit issuer ODNZKG (OmgevingsDienstNoordZeeKanaalGebied)