2016-02-29----- [Lüske / Chidda] {TV} <AT5> "Demonstranten stoppen bomenkap" ||| "Demonstrators stop tree-felling"

(English below)

============

Demonstranten houden bomenkap ADM-terrein tegen

maandag 29 februari 2016  |  10:56

Met spandoeken en protestleuzen heeft een groep bewoners van het ADM-terrein, de bomenkap in het gebied vanochtend voorkomen.

Op de spandoeken stond geschreven 'kappen met kappen' en 'het is illegaal om bomen te kappen tijdens het broedseizoen'. Ze probeerden een graafmachine de toegang tot het terrein te ontzeggen. Politieagenten hebben geprobeerd om het protest te beëindigen, maar het waren uiteindelijk de werklieden die voor vandaag besloten te stoppen.

Vorige week al werden er 470 bomen op het terrein gekapt. Iets dat volgens de bewoners nooit had mogen gebeuren, omdat er nog een bezwaar tegen de kapvergunning loopt. 'Dan kan het straks zijn dat de gemeente beschouwt dat de vergunning onterecht is afgegeven en dan is dit stuk natuur vernield', stelde een van bezwaarmakers.

De strijd om de natuur op het ADM-terrein is al langer aan de gang. De bewoners claimden eerder dat er zeldzame dieren in het gebied zouden leven, maar dat bleek na onderzoek niet het geval.

=================================================================

Hier is de link naar het originele item op AT5 ||| Here is the link to the original AT5 item

================================================================= 

Demonstrators stop tree felling at ADM terrain

Monday 29 february 2016 | 10:56

With banners and protest slogans, a group of residents of the ADM terrain prevented the tree felling in the area this morning.

On the banners was written 'cut the cutting' and 'it's illegal to cut trees during the breeding season'. They tried to deny an excavator access to the terrain. Police officers have tried to end the protest, but eventually it was the workers who decided to stop for today.

Last week, already 470 trees were cut on the terrain. something that, according to the residents, should not have happened because there is still an objection procedure in progress against the tree felling permit. "Then it may be that the municipality decided that the license has been issued wrongly and then this piece of nature has been destroyed already," said one of the objectors.

The battle for nature at the ADM terrain has been underway for a longer time. The inhabitants claimed earlier that rare animals would live in the area, but that did not prove to be the case after research.