2016-02-12----- [Lüske / Chidda] <PAROOL> "Bomenkap voor ADM mag verder" ||| "Tree felling in front ADM may continue"

(English below)

=============

 

Bomenkap voor ADM-terrein mag doorgaan

(Een bewoner op het ADM-terrein. © Marc Driessen)

 

DOOR: REDACTIE 12 FEBRUARI, 16.52

De kap van bijna 500 bomen voor het voormalige ADM-terrein mag doorgaan. Bewoners wilden de verwijdering van de bomen verbieden, maar de rechter besloot donderdag dat de kap mag doorgaan.

De Stichting ADM Leeft en omwonenden hadden de rechter gevraagd de kap voorlopig te verbieden omdat ze bang zijn dat beschermde dieren door de bomenkap worden bedreigd. Zo reppen omwonenden over vleermuizen, rugstreeppadden, haviken en andere vogels.

De rechter heeft echter bepaald dat de bewoners geen belang hebben bij hun verzoek, omdat ze niet uitkijken op de te kappen bomen. Ook zou uit onderzoek van natuurdeskundigen blijken dat er geen beschermde dieren in het gebied verblijven.

Het vastgoedbedrijf dat de vergunning heeft verkregen, mag de 470 bomen kappen - mits er nieuwe bomen worden geplant.

 

================================

originele artikel hier ||| original article here

================================

 

Tree felling in front ADM terrain may start

(A resident at the ADM terrain  © Marc Driessen)

BY: EDITORIAL OFFICE FEBRUARY 12, 16.52

The felling of almost 500 trees in front of the former ADM terrain may commence. Residents wanted to forbid the removal of the trees, but the judge decided Thursday that the felling may commence.

The ADM Lives Foundation and people in the neighborhood had asked the judge to temporarily ban the felling because they fear that protected animals are threatened by the tree felling. the people in the neighborhood speak of, bats, natterjack toads, hawks and other birds.

However, the judge has decided that residents do not have an interest with their request because they're not looking at the trees, which are to be cut. Also, research from naturalists revealed that no protected animals live in the area.

The real estate company that has obtained the license may cut the 470 trees - if new trees are planted.