2016-01-05----- <AMSTERDAM ALTERNATIVE> "Job offer: Ambitious formalist for relocating/evicting occupants of ADM"

(Nederlands onderaan)

==============

Job offer; full time! Ambitious formalist, capable of dissociating actions from ethics to help relocate/evict the illegal occupants of the ADM terrain.

 

The majority of the curious readers of this ad enter the gates of the ADM, ‘Amsterdam Doe Maatschapij’, once or twice a year. But with the right code or good timing anybody can taste the flavors of this unique experiment. This place is not limited to the annual festivals or events that are publicly presented but it’s real experimental/autonomous/anarcho playground. Housing more that 100 people from all ages and of all possible backgrounds. It is an oasis in the industrial desert of the Amsterdam harbor. It has become one of the symbols of the free and tolerant Amsterdam of the past. But, now everything is getting fucked up. If your unaware? Just ask someone on the outside of the bubble, oh yeah there’s nobody out there.

After being squatted for 18 years the dodgy ‘owners’ seems to show some interest in developing the ± 43 hectares of industrial harbor land. Scrap shipyard, development, growth, business they argue in the court room while they paddle away from salvation on a badly inflated life raft. A shortsighted romanticized nostalgia haunts “Le Port d'Amsterdam’, while the hot air balloons suffocate the green banks of the North Sea Canal. Although the Amsterdam harbor wants to present itself as the greenest of Europe it is the biggest gasoline over-shipment harbor of Europe.

‘Right’ logic? They fail to take a decision between the present ADM community versus the dodgy promises of a company well known for selling hot air. Like a community garden being trampled by huge mechanical turtles programmed at the brink of the industrial revolution. Ohkay Amsterdam has a job offer for an aspiring bureaucrat to take responsibility of the repositioning / evicting of the people of the ADM.

Who wants this on their CURRICULUM VITAE?

After the squatting ban in 2010, the decay of social solidarity, gentrification and austerity, Amsterdam is been having trouble with keeping it’s alternative/underground scene inside the ring. It’s been tried to give it a legal place to breed but still prices are too high to let anything prophetic happen. When beer is more expensive than the entrance fee and going out to the club is like going though the security check at Schiphol, the promised free Amsterdam is a fantasy. Boohoo. This doesn’t have to be reality. Reclaim space and time. Creative innovation is the only way forward. This town thrives on the chaos magicians and free roaming freaks maintaining subversive options. But if you are happy that these types are moved to other dimensions and alternatives are made impossible then this is a job for you.

Written by: Berk (ADM)

 

=========================================

The original article is here ||| Originele artkel staat hier

=========================================

 

Vacature; full time! Ambitieuze formalist, in staat om acties van ethiek te dissociëren om de illegale bezetters van het ADM-terrein te verhuizen / ontruimen.
 

De meerderheid van de nieuwsgierige lezers van deze advertentie komen een keer of twee per jaar door de poort van de ADM, 'Amsterdam Doe Maatschapij'. Maar met de juiste code of goede timing kan iedereen de smaken van dit unieke experiment proeven. Deze plek is niet beperkt tot de jaarlijkse festivals of evenementen die openbaar zijn, maar het is een echte experimentele / autonome / anarcho speeltuin. Er wonen meer dan 100 mensen van alle leeftijden en met allerlei mogelijke achtergronden. Het is een oase in de industriële woestijn van de haven van Amsterdam. Het is uitgegroeid tot een van de symbolen van het vrije en tolerante Amsterdam van het verleden. Maar nu wordt alles kapot gemaakt. Als je niet op de hoogte bent? Vraag iemand aan de buitenkant van de bubbel, oh ja, daar is niemand.

Nadat het 18 jaar lang gekraakt was, lijken de dodgy 'eigenaars' een soort van belangstelling te hebben voor het ontwikkelen van de ± 43 ha industriële havengrond. Sloop scheepswerf, ontwikkeling, groei, zaken die ze in de rechtszaal bepleiten terwijl ze wegroeien van redding op een slecht opgeblazen reddingsboot. Een korte termijn termijn, romantische nostalgie teistert "Le Port d'Amsterdam", terwijl de hete luchtballonnen de groene oevers van het Noordzeekanaal verstikken. Hoewel de haven van Amsterdam zich als groenste van Europa wil presenteren, is het de grootste benzine-overslag haven van Europa.

'Juiste' logica? Ze durven geen keuze te maken tussen de huidige ADM-gemeenschap versus de dodgy beloftes van een bedrijf dat bekend is voor het verkopen van hete lucht. Zoals een gemeenschapstuin wordt vertrapt door grote mechanische schildpadden die geprogrammeerd zijn aan de afgrond van de industriële revolutie. Ohkay Amsterdam heeft een baan in de aanbieding voor een ambitieuze bureaucraat om verantwoordelijkheid te nemen voor de verhuizing / ontruiming van de mensen van de ADM.

Wie wil dit op hun CURRICULUM VITAE?

Na het kraak verbod in 2010, het verval van maatschappelijke solidariteit, gentrificatie en bezuinigingen, heeft Amsterdam moeiite om de alternatieve / ondergronds scene binnen de ring te houden. Het is geprobeerd om het een legale plek te geven om te broeden, maar toch zijn de prijzen te hoog om iets profetisch te laten gebeuren. Wanneer het bier duurder is dan de toegangsprijs en naar een club gaan, is alsof je door de veiligheidscontrole op Schiphol heen moet, het beloofde vrije Amsterdam is een fantasie. Boehoe. Dit hoeft niet werkelijkheid te zijn. Eigen jezelf opnieuw ruimte en tijd toe. Creatieve innovatie is de enige weg naar voren. Deze stad bloeit op de chaos-tovenaars en vrije-uitloop freaks die subversieve opties in stand houden. Maar als je blij bent dat deze types naar andere dimensies worden verplaatst en alternatieven onmogelijk zijn, dan is dit een baan voor jou.

Geschreven door: Berk (ADM)