2015-09-xx----- PUBLICATION: "Inventarisatie flora & fauna ADM terrein" ||| "Inventory of flora & fauna ADM terrain"

(English below)

=============

We hebben Norbert Daemen, van Arda (adviesbureau voor natuur, cultuurhistorie en recreatie), gevraagd om een inventarisatie te maken van de flora en fauna op het ADM terrein.

Zijn rapport staat hier

We asked Norbert Daemen, of Arda (advice bureau for nature, cultural history and recreation), to do an inventory of the flora and the fauna at the ADM terrain.

You can read his report here