2015-08-21----- BENEFIT: @Radion (Amsterdam)

(flyer)

===================

Suwanne's Clit-Club created a karaoke lounge. A little video impression below:

 

====================

Website Radion:

 

(English below)

============

De Amsterdamse Doe Maatschappij, de grootste culturele vrijplaats van Amsterdam, misschien wel van heel Nederland, wordt bedreigd met ontruiming

De ADM is constant bezig met het verrijken van de stad, het ondersteunen van subcultuur, natuur, kunst, muziek en verschillende ambachten zoals bijvoorbeeld het restaureren van schepen en het maken van Yurt tenten. Het herbergt meer dan honderd kunstenaars en ambachtslieden en biedt onderdak en de mogelijkheid tot optreden aan reizende bands en artiesten. Dit sociaal experiment heeft al duizenden mensen geprikkeld buiten de gebaande paden te denken.  De ADM heeft nu de hulp nodig van Amsterdamse cultuurliefhebbers en sympatisanten. Deze zullen moeten laten zien dat plekken als de ADM essentieel zijn voor de leefbaarheid van de stad. Aanstaande vrijdag wordt er een groot benefiet georganiseerd in alle ruimtes van Radion Amsterdam. Hiervoor is een uitgebreide programmering samengesteld uit het beste wat de ADM en aanhang te bieden heeft. Teken nu de petitie op: www.adm.amsterdam/petition en kom vrijdag genieten.

 

=====================================================================

(Originel artikel op de website van Radion hier ||| Original article on website of Radion here)

=====================================================================

 

Amsterdam's Do Society, Amsterdam's largest cultural free space, perhaps from all over the Netherlands, is being threatened with eviction

The ADM is constantly engaged in enriching the city, supporting subculture, nature, art, music and various crafts such as the restoration of ships and the making of Yurt tents. It houses more than a hundred artists and craftsmen and offers lodging and the opportunity to perform for traveling bands and artists. This social experiment has already challenged thousands of people to think outside the box. The ADM now needs the help of Amsterdam's culture enthusiasts and sympathizers. These will have to show that places like the ADM are essential for the livelihood of the city. Next Friday a big benefit will be organized in all areas of Radion Amsterdam. For this purpose, extensive programming is made up of the best of the ADM and friends. Sign the petition now: www.adm.amsterdam/petition and come out and enjoy this Friday.