2015-07-13----- [Lüske / Chidda] {TV} <AT5> "Rechter: ADM hoeft niet te worden ontruimd" ||| "Judge: No eviction ADM"

(English below)

============

 

Rechter: ADM-terrein hoeft niet te worden ontruimd

Bewoners van het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied hoeven niet te worden ontruimd. Dat heeft de rechtbank vanmiddag bepaald in een zaak die de eigenaren van het terrein hadden aangespannen.


Begin mei werden de bewoners gedagvaard met de eis om het gebied te ontruimen. De eigenaren zeiden een huurder te hebben die er een scheepsreparatiewerf van wil maken. De rechter achtte de plannen te vaag, de bewoners mogen voorlopig blijven.


De ADM is de laatste grote culturele vrijhaven in de stad. Het is een organisch gegroeid dorp waar 130 creatievelingen al meer dan achttien jaar wonen en werken. Hoewel de erven van Bertus Luske ze waarschijnlijk gewoon krakers noemen. De omstreden vastgoedman kocht het terrein van de Amsterdamsche roogdok Maatschappij in 1997, maar de plek werd al snel gekraakt. Waarop Luske eigenhandig probeerde het terrein te ontruimen.


Procedures
Luske werd in 2003 doodgeschoten waarna zijn erven de strijd rond het ADM-terrein overnamen. Om de zoveel jaar werd er geprocedeerd, maar tot nu toe altijd zonder resultaat.

==========

Ons eigen ADM Media Team maakte ook een video-verslag:

 

=============================================================

Het originele bericht (met video) staat hier ||| The original article (with video) here

=============================================================

 

Judge: ADM terrain does not have to evicted


Residents of the ADM terrain in the Western Harbor area need not be evicted. That has been decided by the court this afternoon in a case that the owners of the terrain had brought forward.


Early May, the residents were summoned with the demand of evicting the terrain. The owners said they had a tenant who wants to create a ship repair yard. The judge considered the plans too vague, the residents may stay for the time being.


The ADM is the last major cultural port of the city. It is an organic grown village where 130 creators have lived and worked for more than eighteen years. Although Bertus Lüske's inherits are probably just calling them squatters. The controversial real estate owner bought the terrain of the Amsterdamsche Droogdok Maatschappij in 1997, but the place was soon after squatted. After which Lüske attempted to evict the terrain by himself.


Procedures
Lüske was shot in 2003, after which his inheritors took over the battle around the ADM terrain. Throughout the years, there have been several court cases, but so far, always without any results.

=============

Our own ADM Media Team created also a video about this: