2015-06-30----- [Lüske / Chidda] <TELEGRAAF> "Laatste veldslag om ADM" ||| "Last battle over ADM"

(English below)

============

Krakers door erven Lüske voor rechter gedaagd

Laatste veldslag om ADM-terrein

door Daphne van DIjk

AMSTERDAM - Na achttien jaar dreigt het doek te vallen voor een van de laatste grote vrijplaatsen in Amsterdam. De eigenaren van het terrein in het Westelijk Havengebied willen dat het gebied voor 1 augustus is ontruimd.

De geschiedenis van het ADM-terrein is een roemruchte. In 1977 werd het terrein verlaten door scheepswerf de Amsterdamse Droogdok Maatschappij (ADM). op het terrein zat toen al een zogenaamd kettingbeding waarbij het gebruik beperkt is tot scheepsbouw, bedoeld om speculatie met de grond tegen te gaan.

In 1997 werd het terrein aan de Hornweg aangekocht door vastgoedman Bertus Lüske. Naar verluidt legde hij er 12 miljoen euro voor neer. Vlak na de koop streek de eerste groep krakers er neer.

Wat volgde was een jarenlange strijd. Via de rechter probeerde Lüske tevergeefs onder het kettingbeding uit te komen. Daarnaast zette de omstreden pandjesbaas regelmatig eigen middelen in om de krakers weg te krijgen. Het kwam Lüske eind vorige eeuw op een veroordeling wegens poging tot doodslag te staan.

Lüske, bijnaam 'Bulldozer Bertus' vanwege zijn ongepolijste manier van zakendoen, werd in 2003 doodgeschoten waarna zijn erven de strijd over het ADM-terrein overnamen. Dat was inmiddels een dorp geworden waar liefhebbers van buitenissige kunst en cultuur, zoals het Robodock-festival, hun gading vonden.

De laatste jaren was de strijd enidszins geluwd, maar gisteren stonden beide partijen weer tegenover elkaar in de Amsterdamse rechtbank.

De erven Lüske, Amstelimmo/Chidda Vastgoed BV, laat weten een deel van het 43 hectare groot terrein na een zoektocht van twee jaar te kunnen verhuren aan scheepsontmantelaar Koole Maritiem BV. "En er is ook al een geïnteresseerde partij voor een ander stuk van het gebied", stelt Ferry Sint van Chidda.

Krakerswoordvoerder Hay Schoolmeesters vindt de plannen niet geloofwaardig. "Er wordt via een schijncontract peprobeerd ons voor 1 augustus weg te krijgen. Schijn, omdat de voledige huurovereenkomst met Koole Maritiem BV nog niet eens is getekend. Daarnaast is de gemeente nog niet eens officieel op de hoogte van de komst, laat staan dat zij toestemming heeft gegeven. Zonder gemeentelijke toestemming is het huurcontract niet uitvoerbaar.

De uitspraak is over twee weken.

 

====================

 

Squatters summoned in court by Lüske' heirs
 

Last battle over ADM terrain
 

by Daphne van DIjk

AMSTERDAM - After eighteen years, the end is near for one of the last big free-spaces in Amsterdam. The owners of the area in the Western Harbor area want the terrain to be vacated before August 1st.

The history of the ADM terrain is a remarkable one. In 1977 the terrain was abandoned by the shipyard Amsterdam Droogdok Maatschappij (ADM). On the terrain there was already a so-called perpetual clause, which restricted use to shipbuilding, aimed at countering speculation with the ground.

In 1997, the terrain on the Hornweg was acquired by property manager Bertus Lüske. Apparently, he put down 12 million euros. Right after the sale, the first group of squatters moved in.

What followed was a long battle. By going to court, Lüske tried to get rid of the perpetual clause in vain. In addition, the controversial property manager regularly used his own resources to get rid of the squatters. Lüske received at the end of last century a convection for attempted slaughter.

Lüske, nicknamed 'Bulldozer Bertus' because of his unpolished mode of business, was shot in 2003, after which his inheritors took over the battle over the ADM terrain. That had become a village where fans of outlandish art and culture, like the Robodock festival, found their way.

In recent years, the battle had somewhat died down, but yesterday both parties were facing each other again in the Amsterdam court.

The heirs of Lüske, Amstelimmo / Chidda Vastgoed BV, will lease a part of the 43 hectare in size terrain, after a search for two years, to the ship dismantler Koole Maritiem BV. "And there is also an interested party for another part of ​​the terrain," says Ferry Sint of Chidda.

Squatter's spokeswoman Hay Schoolmeesters does not believe the plans of the Lüske' heirs. "With a fake contract they're trying to get rid of us before August 1. Fake, because the full rental agreement with Koole Maritiem BV has not yet been signed. In addition, the municipality is not yet officially notified of the plans, let alone that permission has been given. Without municipal permission, the lease contract can't be executed.

The verdict will be given in two weeks.