2013-11-22----- <PAROOL> "Wonen op bijzondere plekken" ||| "Living at special places"

In dit achtergrond artikel, in de bijlage van Het Parool, "Wonen op bijzondere plekken - Een dak van doek of ijzer" is Suwanne (bewoonster van de ADM vanaf het eerste uur) een van de ge-interviewden. Ook Hans en Wieteke zijn ge-interviewd voor dit artikel, maar die hadden toen net de ADM verlaten en waren gaan wonen in Het Eco-dorp (in Bergen). Ze zijn trouwens na een aantal maanden toch weer terug gekomen naar de ADM ;-)

(originele artikel, pagina 10)

 

(originele artikel, pagina 11)

 

(foto Suwanne, digitaal uitgeknipt van pagina 11)

 

(tekst Suwanne, digitaal uitgeknipt en onder elkaar geplakt, van pagina 10)