2012-05-26----- <PAROOL> "Stad gunt Robodock geen plek" ||| "City doesn't grant Robodock a place"

(English below)

=========================

(De opening van het Robodock festival in 2004)

Stad gunt Robodock geen plek

Het alternatieve festival Robodock houdt voorlopig op te bestaan. Begin juni is de laatste editie op de plek waar het internationaal geroemde festival begon: het ADM-terrein in het Westelijke Havengebied.

"Wij hebben de NDSM op de kaart gezet, nu wordt het verkwanseld" (Maik ter Veer)

Dat laat Maik ter Veer, de drijvende kracht en initiatiefnemer van Robodock, weten. 'Het is uniek wat voor spektakel de kunstenaars tijdens Robodock maken van restmateriaal en schroot, maar we voelen ons niet meer welkom in de stad. Amsterdam is vertrut.'

Robodock, bekend van rauwe en mysterieuze acts en performances, veelal vergezeld van industriële geluiden en veel vuur, is sinds 1998 van een klein informeel festival voor een alternatief publiek uitgegroeid tot een internationaal gewaardeerd evenement waar tienduizenden bezoekers op afkomen.

Het hoogtepunt was de tiende Robodock in 2007, op de NDSM-werf in Noord, toen het festival zichzelf in spektakel en bezoekersaantallen leek te overstijgen. Maar door verschillende conflicten met, en niet nagekomen beloften van steeds wisselende directeuren van Kinetisch Noord, dat de Scheepsbouwloods op de NDSM-werf beheert, houdt Ter Veer het voor gezien.

 

===========================================================================

Het originele artikel door Het Parool staat hier / Read the original article in "Het Parool" here

===========================================================================

 

 

(The opening of the Robodock festival in 2004)

 

The City doesn't grant Robodock a place

The alternative festival Robodock is for the time being no longer existing. Early June is the last edition at the place where the internationally celebrated festival began: the ADM terrain in the Western Harbor area.
 

"We have put the NDSM on the map, now it is being barted away" (Maik ter Veer)


This states Maik ter Veer, Robodock's driving force and initiator. "It's unique, the kind of spectacle the artists are creating during Robodock from residues and scrap, but we feel that we are no longer welcome in the city. Amsterdam has become too neat."

Robodock, known for its raw and mysterious acts and performances, often accompanied by industrial sounds and a lot of fire, has grown since 1998 from a small informal festival for an alternative audience, to an internationally-acclaimed event that attracts tens of thousands of visitors.

The highlight was the tenth Robodock in 2007, at the NDSM wharf in the North [of Amsterdam], when the festival seemed to exceed itself in spectacle and visitor numbers. However, due to various conflicts with, and not fulfilled promises from ever-changing directors of Kinetic North, who are managing the Shipbuilding hall at the NDSM wharf, Ter Veer quits.