2010-05-03----- <RNW> (DOCU): "Vrijheid is hard werken" ||| "Freedom is hard work"

Maik talks about the ADM and freedom on the Radio Netherlands Worldwide (with slide-show and ADM sound-scape)

There's also a version with subtitles available:

 

Beschrijving van Radio Netherlands Worldwide:

Maik ter Veer voelde zich verstikt in de onvrijheid van bouw-en woningtoezicht, woningkrapte en betutteling. Ter Veer kraakte samen met een groep vrienden de verlaten scheepswerf ADM in het westelijk havengebied van Amsterdam en stichtte er een creatieve vrijplaats. Inmiddels wonen er op en om het terrein ongeveer 150 mensen in loodsen, boten, caravans en zelfgebouwde paleisjes.

De vrijplaats wordt binnenkort ontruimd door de autoriteiten. 'Amsterdam is zijn vrijheid kwijtgeraakt', stelt Ter Veer, die alweer speurt naar een nieuwe locatie. Op dit moment ligt er een initiatiefwet ter beoordeling bij de Eerste Kamer die kraken in Nederland strafbaar maakt.

+++++++++

Wie zijn verantwoordelijk voor de reputatie van Amsterdam als meest vrije stad ter wereld?
Alle Nederlandse vrijheden dragen de geur van kruit en traangas met zich mee. Pas na succesvolle strijd wordt vrijheid een recht. Tot dan klinkt slechts een prille roep om vrijheid, ergens in de straten van Amsterdam: een rafelig spandoek, een lippenstifttekst op een blote buik, een zonderling op een zeepkist, een opstootje met de autoriteiten. Wie zijn die vrijheidsstrijders, wat deed hun strijd ontsteken en hoe gingen zij te werk?

Het Amsterdams 4 en 5 mei comité en de Wereldomroep portretteren vijf hedendaagse Hollandse vrijheidsstrijders: majoor Mostafa Hilali, rabbijn Rafael Evers, abortusarts Rebecca Gomperts, kraker Maik ter Veer en digitale burgerrechten activist Ot van Daalen.

Deel 3 in een serie van 5 items over vrijheidsstrijders

===============

 

Description from Radio Netherlands Worldwide:

Maik ter Veer felt being suffocated by the official building codes, housing shortage and general freedom restricting regulations. Ter Veer squatted with a group of friends the abandoned shipbuilding yard ADM in the Amsterdam west-harbor area and started a creative free-haven. Currently on the terrain reside some 150 people in warehouses, boats, trailers and self-build palaces.

The free-haven will be evicted soon by the authorities. "Amsterdam lost it's freedom" says Ter Veer, who already is looking for a new location. At the moment the intended new no-more-squatting law (which will turn squatting into a criminal act) still has to be approved by the Dutch senate.

+++++++++++++

Who are responsible for the reputation of Amsterdam as the most free city of the world?

All Dutch liberties carry the scent of gun powder and teargas with them. Only after a succesful battle freedom becomes a right. Till that moment only an early cry for freedom sounds somewhere in the streets of Amsterdam; a torn banner, a slogan written in lipstick on a naked belly, a weirdo in a speakers corner, a small-scale clash with the authorities. Who are the freedom fighters, what started them off and how are they operating?

The Amsterdam May 4 and 5 Committee and the Radio Netherlands Worldwide are portraying five current-day Dutch freedom fighters; major Mostafa Hilali, rabbi Rafael Evers, abortion doctor  Rebecca Gomperts, squatter Maik ter Veer and digital citizen rights activist Ot van Daalen.

Part 3 in a series of 5 items about freedom-fighters