2007-06-28----- {TV} <AT5> "Krakers mogen nog even blijven" ||| "Squatters may stay a little while longer"

(English below)

=============

 

'Krakers ADM mogen nog even blijven'

De krakers op het ADM-terrein hoeven voorlopig niet weg. Ze hebben met de gemeente afgesproken dat ze pas in 2010 het terrein moeten verlaten.


Het ADM-terrein aan de Westhaven is al jaren het domein van krakers en kunstenaars. De gemeente wil de plek gebruiken als haven voor de binnenvaart. Het zou daarom per februari van dit jaar ontruimd moeten zijn, maar de bewoners weigerden dat.
Nu is er een akkoord gesloten dat ze over 2,5 jaar vrijwillig vertrekken.

=======================

bron: AT5 / source: AT5

=======================

‘Squatters ADM, are allowed to stay a little while longer’

The squatters at the ADM terrain don’t have to go for now. They have agreed with the municipality that they will leave the terrain in 2010.

The ADM-terrain at the West-harbor has been for years the domain of squatters and artists. The municipality wants to use the place as a port for inland shipping purposes. It should therefore be vacated by February of this year, but the residents refused.
Now an agreement is reached that they leave voluntarily in about 2,5 years.