2006-10-12----- SUPPORT: Political party SP - "Municipality seems to use pretext for evicting ADM"

(English below)

============

ADM-terrein (voorlopig) niet ontruimd

Het ADM-terrein, de vrijplaats in het Westelijk Havengebied, wordt voorlopig niet ontruimd. Wethouder Asscher wilde dit gebied ontruimen om meer aanlegplaatsen voor binnenvaartschepen mogelijk te maken. Op de PvdA na vond niemand dit een verantwoord besluit. De bewoners van deze plek hebben geen andere bestemming en de kosten voor de aanleg van extra ligplaatsen zijn nog onduidelijk.

SP-raadslid Laurens Ivens was vorige week nog op bezoek bij enkele bewoners van het ADM-terrein. "Het is een mooie vrijplaats waar betrokken mensen wonen. De wethouder wil deze mensen hier wegjagen zonder hen een vervangende plek aan te bieden. Gelukkig heeft de gemeenteraad hem een halt toe weten te roepen."

De bestemming van het ADM-terrein is nog niet bekend. Doordat het water erg ondiep is, lijken extra aanlegplaatsen hier zeer kostbaar. Daarnaast is ook niet al het water in bezit van de gemeente. Ivens: "Het lijkt erop dat de gemeente de behoefte aan aanlegplaatsen als smoesje gebruikt om dit terrein te ontruimen. Hierover willen we snel meer duidelijkheid."

 

=================================================================

Originele tekst staat hier op de website van de SP ||| Original text on website SP here

=================================================================

 

ADM terrain (for now) not evicted

The ADM terain, the free space in the Western Harbor area, is for now not evicted. Alderman Asscher wanted to evict this area to create more docking stations for inland waterway vessels. Apart from the PvdA, nobody found this a responsible decision. The inhabitants of this place have no other destination and the costs for the construction of additional berths are still unclear.

SP councilor Laurens Ivens recently visited some residents of the ADM terrain last week. "It's a nice free place where engaged people live. The alderman wants to chase these people without giving them a replacement place. Fortunately, the city council called him to a stop."

The destination of the ADM terrain is not yet known. Because the water is very shallow, additional berths here seem very expensive. In addition, not all of the water is owned by the municipality. Ivens: "It seems that the municipality uses the need for berths as an excuse to evict this terrain. We want to get more clarity about this subject soon."