2005-09-15----- <VOLKSKRANT> "Fascinatie voor techniek" ||| "Fascination for technique"

(English below)

=============

 

Fascinatie voor techniek

"Het is vandaag een beetje een feestje voor me want hij is net klaar!" zegt Fred Abels (44) als hij het orgeltje van robot Dirk laat zien....

Sasja Kooistra  

15 september 2005, 16:54

Dirk is vanaf woensdag te zien op het Robodock Festival in Amsterdam dat naast spektakeltheater, beeldende kunst en muziek traditiegetrouw ook veel robotkust biedt. De Patatcowboys is een nieuwe act die Abels samen met kunstenaar Bart Sabels heeft ontwikkeld. Op Robodock mag het publiek bij snackbar ‘Abels en Sabel’ zijn eigen frieten schieten: Met een aardappelkanon schiet je een aardappel op een van pianosnaren gemaakt rooster, waarna de daaruit ontstane frieten direct in een bak vet vallen. "We kunnen denk ik wel claimen dat wij met het kanon de meest verse patat ooit maken."

De fascinatie van kinetisch kunstenaar/ uitvinder Abels voor techniek is van gekke fietsen bouwen uitgegroeid tot de meest fantastische projecten. In zijn atelier op het ADM-terrein in Amsterdam zijn de afgelopen jaren zeer uiteenlopende objecten ontstaan, zoals de Dicyclet, een fiets waar de bestuurder in hangt, de mechanische vogel Ornitopther en dansmachine Pyrobass die door middel van gasexplosies basdreunen produceert. Ideeën heeft hij genoeg. ‘Het concept voor het aardappelkanon had ik al een paar jaar. Ik heb altijd wel een aantal oude ontwerpen in een hoek van mijn werkplaats.’ Zijn projecten ontstaan meestal vanzelf uit nieuwsgierigheid, bijvoorbeeld wanneer hij zich tijdens het koken afvraagt of het mogelijk is alleen het sap uit knoflook te krijgen. Met de materialen uit zijn atelier probeert hij dat dan direct uit. Volgens Abels moet een project vooral spontaniteit uitstralen. ‘Schieten zoals met het aardappelkanon vindt iedereen leuk. Het is gewoon dikke lol!’
 

Robodock, NSDM-werf in Amsterdam-Noord, 21 t/m 24 september (www.robodock.org, www.fabels.org).

=========

Hier is een klein stukje video van Dirk die een feestje op de ADM bezoekt:

 

======================================

Originele artikel staat hier ||| Original article is here

======================================

 

 

Fascination for technique

"It's a little party for me today because he's just finished!" says Fred Abels (44) as he shows the organ of robot Dirk.
 

Sasja Kooistra

September 15, 2005, 4:54 PM

Dirk will be on display from Wednesday onward at the Robodock Festival in Amsterdam, which offers in addition to spectacular theater, visual arts and music traditionally also a lot of robot art. The French Fries Cowboys is a new act that Abels has developed together with artist Bart Sabels. At Robodock, the crowd  can shoot their own fries at the Abels and Sabel snack bar: With a potato cannon you can shoot a potato to a griddle, made of piano strings, after which the fries thus created fall directly into a bowl of chip fat. "We think that we may claim that we create the most fresh fries with the cannon ever."

The fascination of kinetic artist / inventor Abels for technique has developed from building crazy bikes to the most amazing projects. In his studio at the ADM terrain in Amsterdam, in recent years, a wide variety of objects have been created, such as the Dicyclet, a bike in which the driver is hanging, the Ornitopther, a mechanical bird, and the Pyrobass dance machine, which produces bass sounds through gas explosions. Ideas he has enough. "I had the concept for the potato cannon for a couple of years now. I always have some old designs stacked in a corner of my workplace." His projects usually arise out of curiosity, for example, when he is wondering whether it is possible to get only the juice from a garlic. With the materials in his studio, he immediately tries it out. According to Abels, a project must primarily radiate spontaneity. 'Shooting, like with the potato cannon, everyone likes. It's just great fun! "

Robodock, NSDM terrain in Amsterdam North, 21 to 24 September (www.robodock.org, www.fabels.org).

=================

Here's a little video of Dirk visiting a party at the ADM: