2005-09-03----- FESTIVAL: SleazeFest #6

(English below)

=============

VPRO's 3voor12 publiceerde dit artikel over het Sleazefest

3VOOR12 Hotspot: Sleazefest 2005

In de provincie zijn ze geregeld te vinden: schuurfeesten. Maar met je enkels in het stro, feesten in een tent is voor een stad als Amsterdam een rariteit. Zaterdag 3 september vond op het ADM-terrein in Amsterdam de zesde editie van Sleazefest plaats. Veertien bands, enkele dj’s en ontzettend veel bier moesten ervoor zorgen dat de bezoekers voor zonsopgang in het zachte stro belandden. 3VOOR12 maakte een sfeerimpressie.

Zesde editie biedt mooie vuiligheid voor fijnproevers

Een half uurtje fietsen vanuit Amsterdam ligt het ADM-terrein in het westelijk havengebied. Wie niet goed oplet mist het bordje ‘sleaze’ dat de organisatie naast de donkere afslag heeft gehangen. Voor nog geen tien euro ben je op het festivalterrein de hele dag onder de pannen. Er is een kampvuur, een eettent en drank. Heel veel drank. Want ook op de zesde editie van garagerockfestival Sleazefest, dit jaar gehouden op 3 september, moet natuurlijk flink gedronken worden. Maar muzikaal valt er ook dit jaar weer genoeg te beleven. Vanuit Amerika, Europa en Australië zijn de vuigste viespeuken komen overvliegen. Ondanks het hoge niveau van de muziek heeft het festival echter nog niet te leiden van vertrutting, zoals je die op andere evenementen tegenkomt. Sleazefest blijft gewoon een uit de hand gelopen feest. Geen dranghekken, geen afzettingen en geen verbod op ‘fikkies stoken’. Sterker nog de houten pallets die dienst doen als omheining van het gebied, verdwijnen één voor één op het kampvuur. In de tent ligt stro op de vloer waar de peuken gewoon op worden uitgedrukt. Wie iets wil drinken koopt handgestempelde bonnetjes die zelf van de rol moeten worden afgescheurd. Er gaan op zaterdagavond heel wat bonnetjes over de bar waar slechts bier, wijn, appelsap en sterke drank te koop is. Stro, rock ‘n’ roll en drank: alles wat je nodig hebt voor een ouderwets schuurfeest. 

VPRO's 3voor12 published this article about the SleazeFest

3VOOR12 Hotspot: Sleazefest 2005

In the province you can find them regularly: barn parties. But with straw up to your ankles, partying in a tent is something rare in a city like Amsterdam. On Saturday, September 3rd., the sixth edition of the Sleazefest took place at the ADM terrain. Fourteen bands, some DJ's and huge quantities of beer had to make sure that the visitors where laying in the soft straw before sunrise. 3VOOR12 created an impression of the ambience.

Sixth edition brings nice filthiness for connaisseurs

The ADM terrain is half an hour of a bike-ride away from Amsterdam, situated in the western port-area. If you don't pay close attention you'll miss the sign 'sleaze' which the organization did hang besides a dark turn-off. For less than ten euro's you're good to go for the whole day on the festival terrain. There's a camp fire, a food tent and booze. A lot of booze. Because also on the sixth edition of the garage-rock-festival Sleazefest, this year being held on September 3rd, you have to drink a lot. But also musically this year enough is to be enjoyed. From the USA, Europe and Australia, the filthiest perverts have been flown in. Despite the high quality of the music, the festival isn't suffering from dullness, like you experience at other events. Sleazefest will stay a derailed party. No crush barriers, no fences and no ban on campfires. Even stronger so; the wooden pallets which serve as a barrier around the area, disappear one by one in the campfire. In the tent there's straw on the floor, where the cigarette butts are being in extinguished. If you want to drink something you buy hand-stamped coupons, which you have to tear off yourself from a roll. On Saturday night a lot of coupons are being handed over at the bar, which only serves beer, wine, apple juice and strong liquor. Straw, rock ‘n’ roll and booze: all you need for an old-fashioned barn party.