1999-xx-xx----- [Lūske / Chidda] Randeraat's rubber mountain, at helicopter field, several times spontaneous on fire

(Dutch below)

============


The company Randeraat BV (now called Granuband BV) shredded old car tires and then piled them up at the place in the back, we call 'the helicopter field', during the first couple of years since we squatted the ADM. At first only on the stelcon slabs, but later, when the pile grew, also outside them. In the summer of 1999 this rubber mountain caught fire spontaneously (several times)...
After the last (big) fire the authorities ordered Randeraat to take out the remaining rubber bits and store them properly somewhere else.
Granuband BV is nowadays located next to the ADM (in the back, at the Siciliēweg)

In those days Randeraat used the ADM as well for the temporary storage of wood chips, which were created by shredding old wooden building materials. mixed with other materials, such as plastics. Every now and then the thus created wood chip mountain would be loaded onto a ship and transported to Sweden, to be incinerated. In 2004 a separate company was created, called Paro BV, which is also located at the Siciliēweg

===========

De firma Randeraat BV (nu Granuband BV geheten) versnipperde oude autobanden en stortte deze achteraan op het terrein, op een plek die wij 'het helicopter-veld' noemen, gedurende de eerste paar jaar nadat we de ADM gekraakt hadden. In het begin alleen op de stelcon-platen, maar later, toen de berg groter werd, ook naast die platen. In de zomer van 1999 vloog de rubberberg spontaan (meerdere keren) in de fik...
Na de laatste (grote) brand moest Randeraat van de autoriteiten de overgebleven rubber-deeltjes afvoeren en ergens anders adequaat opslaan.
Granuband BV is nu gevestigd naast de ADM (aan de achterkant. op de Siciliēweg)

In die tijd gebruikte Randeraat de ADM ook voor het tijdelijk opslaan van houtsnippers, die werden verkregen door oude houten bouwmaterialen te vermalen, gemengd met andere dingen, zoals plastic. Af en toe werd de aldus gecreēerde houtsnipperberg in een schip geladen en getransporteerd naar Zweden, om aldaar verbrand te worden. In 2004 werd hiervoor een apart bedrijf opgericht, Paro genaamd, wat ook op de Siciliēweg is gevestigd

============

(wood chip mountain and smoke of burning rubber tire chips)

(wood chip mountain and smoke of burning rubber tire chips)

wood chip mountain | small tire chip mountain | container with tire chips | smoke of burning rubber tire chips