1999-10-27----- [Lüske / Chidda] COURTcase; The Peoples of The Netherlands <-> Lüske (about ADM attack) -> verdict

(English below)

================

 

LICHTE STRAF VOOR ZWAAR VERGRIJP

De Amsterdamse rechtbank heeft speculant Bertus Lüske woensdag veroordeeld tot 240 uur dienstverlening wegens onder meer poging tot doodslag. Deze taakstraf komt in de plaats van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. Verder moet de huisjesmelker in totaal duizend gulden betalen aan vier materieel en/of immaterieel gedupeerde bewoners van het ADM-terrein.

De rechtbank achtte poging tot moord, dat primair ten laste was gelegd, niet bewezen maar vond dat er wel sprake was van poging tot doodslag. Het verweer van de verdediging dat Lüske niet wist dat er krakers in het pand sliepen, schoof de rechtbank terzijde. Lüske had direct na de kraak namelijk een brief naar het energiebedrijf gestuurd om gas en elektra te laten afsluiten. Tevens hadden de krakers zich al enkele malen verzet tegen ontruimingspogingen.

De rechtbank tilde zwaar aan het vroege tijdstip waarop Lüske zijn ontruiming op die bewuste ochtend van april 1998 in gang zette. Hij kon weten, zo staat in het vonnis, dat er nog mensen lagen te slapen en aanvaardde dus de kans dat er levensgevaarlijke situaties konden ontstaan. De controle, uitgevoerd door een lid van de sloopploeg, was in de ogen van het rechtscollege “ontoereikend”, zeker waar het gaat om de tweede verdieping. Juist die verdieping werd door de rupskraan ernstig beschadigd.

Met betrekking tot de strafmaat hield de rechtbank rekening met het feit dat Lüske bereid bleek een schadevergoeding te betalen en dat hij niet eerder met justitie in aanraking is geweest voor dergelijke overtredingen. Lüske heeft veertien dagen om in hoger beroep te gaan.

 

========================================================================================

bron: squat.net http://nl.squat.net/tag/bertus-luske/ | source: squat.net http://nl.squat.net/tag/bertus-luske/

========================================================================================

 

MILD SENTENCE FOR SERIOUS OFFENSE

The Amsterdam court sentenced speculator Bertus Lüske on Wednesday to 240 hours of community service for attempted man slaughter. This 'job penalty' replaces an unconditional imprisonment of six months. In addition, the real estate tycoon must pay a total of one thousand guilders to four material and / or immaterially affected residents of the ADM terrain.

The court didn't think that attempted murder, which was primarily charged, was proven, but attempted man slaughter was indeed proven. The defense's defense that Lüske did not know that there were squatters sleeping in the property, was pushed aside by the court. Lüske had sent a letter to the utility company immediately after the squat to shut off the gas and electricity. In addition, the squatters had resisted against several previous eviction attempts.

The court weighted heavily the early hour on which Lüske started his eviction attempt on the morning of April 16, 1998. He could have known, the verdict states, that people were still sleeping and thus accepted the likeliness that life-threatening situations could arise. The check carried out by a member of the demolition team was in the eyes of the court "inadequate", especially when it came down to the second floor. This floor especially was severely damaged by the excavator.

With regard to the 'penalty amount', the court took into account the fact that Lüske was prepared to pay compensation and that he had not previously been in a court of law for such violations. Lüske has fourteen days to appeal.