1999-08-21----- [Lüske / Chidda] <NRC> "Eis twee jaar" ||| "Two years jail demanded"

(English translation below)

=====================

 

Bertus L. nam knokploeg mee


Eis twee jaar na ontruiming van gekraakte loods


Door onze Amsterdamse redactie

Amsterdam, 21 augustus.
Tegen de onroerendgoedhandelaar Bertus L. die april vorig jaar zelf zijn gekraakte loods met een knokploeg wilde ontruimen is gisteren voor de Amsterdamse rechtbank een celstraf geeeist van twee jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

L wordt poging tot moord, zware mishandeling en vernieling ten laste gelegd. De 55-jarige L. uit Amsterdam probeerde met een knokploeg van vijftien man en een graafmachine zijn loods op het terrein van de Amsterdamse Droogdokmaatschappij (ADM) te ontruimen en te slopen.

De krakers werden opgeschrikt toen vroeg in de ochtend een grijparm van de shovel de voorgevel van het gebouw vernielde. Niemand raakte hierbij gewond. Wel zou L. even later een vuistslag aan een kraker uitgedeeld hebben.

Nadat de politie arriveerde trokken L. en zijn opruimploeg zich terug. De onroerendgoedhandelaar werd enkele dagen later gearresteerd. L. heeft 35 dagen in voorlopige hechtenis gezeten en werd daarna vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak.

De officier houdt de onroerendgoedhandelaar persoonlijk verantwoordelijk voor de actie en gaat vooralsnog niet over tot vervolging van de leden van de opruimploeg.

Volgens G. Spong, de advocaat van de verdachte L. was het pand vóór de sloop gecontroleerd. "L. heeft vier mensen van de opruimdienst, waaronder de bestuurder van de shovel, naar binnen gestuurd om poolshoogte te nemen. Zij verklaarden dat er niemand aanwezig was in de loods. Dat er sprake is van opzet kan dus naar mijn mening niet bewezen worden", aldus Spong.

Het is niet de eerste keer dat L. en krakers tegenover elkaar staan. Begin jaren tachtig zette L. knokploegen in om het kraakpand Lucky Luyk te ontruimen. Sindsdien kwam L. meerdere keren met de krakers in botsing.

Het ADM-terrein is in 1997 door L. gekocht voor 27 miljoen gulden. De gemeente zou aanvnakelijk het terrein samen met L. gaan ontwikkelen. Volgens de advocaten van L. is er nog geen overeenstemming bereikt  tussen Gemeente en de eigenaar.

Uitspraak 3 september

=================

 

 

=================

Bertus L. took a gang of musclemen along


Jail sentence of two years demanded after eviction of squatted warehouse


By our Amsterdam' editorial office

Amsterdam, August 21st.
Against the property dealer Bertus L., who in April last year himself wanted to evict his squatted warehouse with a gang of musclemen, is yesterday for the Amsterdam court a jail sentence of two years demanded, with six months probation.

L, is accused of attempted murder, aggravated assault and destruction. The 55-year-old L. from Amsterdam tried with a gang of fifteen men and an excavator to evict his warehouse on the terrain of the Amsterdam Droogdokmaatschappij (ADM) and to demolish it.

The squatters were startled when early in the morning a jib of the shovel destroyed the facade of the building. No one was injured. However allegedly, L. would have dealt a blow moments later to a squatter.

After police arrived, L. and his disposal team retreated. The real estate broker was arrested several days later. L. has spent 35 days in custody and was then released pending trial.

The prosecutor holds the real estate broker personally responsible for the action and is for now not intending to prosecute the members of the cleanup crew.

According to G. Spong, the lawyer of the accused L. was the building prior to demolition checked. "L. did send in four people of the clean-up, including the driver of the shovel, to assess the situation. They explained that there was no one present in the warehouse. The existence of intent can not therefore been established in my opinion", said Spong.

It is not the first time that L. and squatters are clashing. In the early eighties L. send in gangs of musclemen to evict the squat Lucky Luyk. Since then, L. collided several times with the squatters.

The ADM terrain was in 1997 bought by L. for 27 million guilders. The municipality would initially develop the terrain together with L.. According to the lawyers of L. there is still no agreement between the municipality and the owner.

Verdict on: September 3rd.