1999-08-20----- [Lüske / Chidda] COURTcase {short}: The Peoples of The Netherlands <-> Lüske (about ADM attack)

(English below)

=============

originele artikel van de (oude) webpagina van squat.net staat hier

Bertus Lüske voor de rechter

Vandaag heeft het proces tegen Bertus Lüske gedient inzake zijn Knokploeg tegen het ADM, april vorig jaar. De OvJ heeft 24 maanden geeist, waarvan 6 voorwaardelijk. Dat Luske al zijn andere advocaten niet meer goed genoeg vond bleek uit het feit dat dit keer mr. Gerard Spong als raadsman optrad. Lüske was zelf niet aanwezig, hier was de rechtbank echter "not amused" mee. Na vijf weken cel werd zijn straf "geschorst", onderdeel hiervan is echter wel dat je op oproepen van justitie moet reageren. De uitspraak is over twee weken op 3 september.

======================

original article from the (old) squat.net can be read here

Bertus Lüske in court

Today the court case against Bertus Lüske was held about his Gang of Musclemen against the ADM, in April last year. The state prosecutor asked for a sentence of 24 months, of which 6 are provisional. That Lüske didn't like so much his previous attorneys, became clear from the fact that this tome Gerard Spong was his attorney. Lüske himself wasn't present, the court wasn't amused by this. After 5 weeks in jail his sentence was 'suspended', part of the deal is however that you have to react to calls of the justice department. The verdict is in two weeks, on September 3rd.