1998-08-29----- <VOLKSKRANT> "Droogdokfestival gaat door" ||| " Dry-dock festival will go on"

(English below)

=============

 

Droogdokfestival gaat door ondanks dodelijk ongeval

Het Droogdokfestival op het ADM-terrein in de Amsterdamse haven gaat door, ondanks een dodelijk ongeval donderdagavond. Een vrachtauto reed in volle vaart door een hal waar vijftig tot zestig mensen stonden te wachten op het begin van een optreden....

29 augustus 1998, 00:00

Van onze verslaggever

 

AMSTERDAM - Een 2-jarige Britse kleuter raakte gewond en moest naar hetb ziekenhuis. Een vrouw raakte lichtgewond. In de vrachtauto zaten twee Britten die zijn gearresteerd. Een van hen was eerder gesommeerd het terrein te verlaten, na een ruzie, waarbij met een ketting werd gezwaaid. Kort na de ruzie ramde de vrachtwagen de toegang tot de feestzaal.Uit het politieonderzoek blijkt dat de twee inzittenden te veel hadden gedronken. Mogelijk waren ze ook onder invloed van pillen.

Op het Droogdokfestival, georganiseerd door de kraakbeweging, komen linkse, alternatieve groepen bij elkaar voor muziek en theater. 'We gelasten het programma niet af, maar we passen het aan', zegt een woordvoerder van de organisatie. 'De vrienden van de overleden Italiaan zeiden dat hij niet gewild zou hebben dat het festival wordt afgelast. Maar het wordt wel anders.'

Het festival kwam eerder deze week in opspraak omdat burgemeester Patijn geen toestemming wilde verlenen. Er was geen aanvraag voor een vergunning binnengekomen. De politie kon de veiligheid van de bezoekers niet garanderen.Op het laatste moment zijn in overleg met politie en brandweer voorzieningen aangebracht, waarna het feest toch mocht doorgaan. Er worden elke dag duizend bezoekers verwacht.

Het gekraakte ADM-terrein kwam dit jaar eerder in het nieuws. In het voorjaar wilde eigenaar Lüske het gebouw slopen, terwijl niet alle bewoners waren vertrokken. Hij werd later gearresteerd op verdenking van vernieling, huisvredebreuk en poging tot doodslag.

 

=================================

 Originele artikel hier ||| original article here

=================================

 

Dry-dock festival will continue, despite deadly incident

The Dry Dock Festival on the ADM terrain in the port of Amsterdam continues despite a fatal accident Thursday evening. A lorry drove at full speed through a hall where fifty to sixty people were waiting for the start of a performance ....

August 29, 1998, 00:00

From our reporterAMSTERDAM - A 2-year-old British toddler got injured and had to go to hospital. A woman became slightly wounded. In the lorry were two Britions, who were arrested. One of them had been told earlier to leave the terrain after a quarrel, by which a chain was swung. Shortly after the quarrel, the truck hit the entrance to the party hall. The police investigation found that the two occupants had drunk too much. They may also have been under the influence of pills.

At the Dry-dock festival, organized by the squatting movement, left-wing, alternative groups come together for music and theater. "We do not cancel the program, but we adapt it," says a spokesman for the organization. Friends of the deceased Italian said he would not want the festival to be canceled. But it will be different. "

The festival caused a stir earlier this week because mayor Patijn did not want to give permission. There was no license application. The police could not guarantee the safety of the visitors. At the last moment, there were talks with the police and firefighters and certain safety measures were implemented, after which the party could continue. One thousand visitors are expected every day.

The squatted ADM terrain was in the news earlier this year. In the spring, owner Lüske wanted to demolish the building, while not all residents had left. He was later arrested on suspicion of destruction, 'breaking the piece of the home' and attempted man slaughter.