1998-05-15----- [Lüske / Chidda] <RAVAGE> "Lüske nog steeds vast" ||| "Lüske still in detention"

(English below)

================

Lüske nog steeds vast


Speculant en knokploegleider Bertus Lüske zit nog steeds vast. In tegenstelling tot berichten in Het Parool die suggereerden dat Lüske afgelopen week weer vrij zou komen, is zijn arrest opnieuw met tien dagen verlengd om 'nader justitieel onderzoek' te verrichten.


Lüske werd op 29 april '98 gearresteerd, nadat hij op 25 april met behulp van een knokploeg en een shovel eigenhandig met de sloop van het gekraakte ADM was begonnen (zie vorige Ravage). Op 1 mei besloot de rechter commissaris om het voorarrest met tien dagen te verlengen. Na deze periode kreeg hij dus een nieuwe verlenging van tien dagen aan zijn broek. Hij zit vast op verdenking van poging tot doodslag, huisvredebreuk en vernieling. Volgens een woordvoerder van de Amsterdamse justitie staat er een gevangenisstraf van meer dan vier jaar op een poging tot doodslag.

Ook op andere gebieden heeft Lüske tegenslag te verwerken. Zijn advocaat Van der Mark heeft zijn cliënt onlangs laten vallen, waarop diens collega F. Staehle junior de verdediging van Lüske op zich heeft genomen. Overigens moet deze advocaat zich nog even inlezen, nadat hij in een Amsterdams huis aan huis blad meldde niets te weten over Lüskes vermelding in het rapport van de IRT commissie. (Meer daarover in bijgaand artikel van het SPOK).

De bewoners van de ADM laten ondertussen de moed niet zaken. Vrijwel iedereen is van harte welkom, en ook kan men nog wel een ruitje gebruiken. Op vrijdag en zondagmiddag is de ADM kroeg aan de Hornweg 6 in het Westelijk havengebied van Amsterdam wekelijks tot laat in de avond geopend. Op 29, 30 en 31 mei vinden er in de avond indrukwekkende theatrale performances plaats, gaat dat zien. (zie rubriek Lokkertjes)

 

VAN DE LUCKY LUYK TOT DE ADM

Bertus Lüske

Naar aanleiding van de laatste berichten en ervaringen rond het gekraakte ADM complex in het Westelijk Havengebied in Amsterdam West kan er weer een hoofdstuk worden toegevoegd aan het dossier Lüske. Dat het heerschap Lüske zich nauwelijks interesseert in de wijze waarop het onroerend goed wordt beheerd is het SPOK al jaren bekend, evenals dat de gemeente dit weet. Zijn louche activiteiten leiden al jaren tot leegstand, verkrotting, bizarre huurcontracten en intimidaties van zowel huurders als krakers.


Het is zeker niet voor het eerst dat wij ons bezig houden met de heer Lüske. In 1982 werd het zwartboek 'Niet te koop, de Lüske connection en de Lucky Luyk' gepubliceerd. Het zwartboek maakte duidelijk welke belangen er achter de geruchtmakende knokploeg van Lüske en kornuiten zaten. (Op 12 oktober 1981 werd het pand door een knokploeg ontruimd, waarna een militante herkraak en een na lange onderhandelingen volgende ontruiming op 11 oktober 1982 tot vele rellen - de bekende brandende tram - leidde, red.)

In het begin van Lüske's ondernemerschap bestond zijn bezit uit een aantal louche cafe's in Amsterdam Oost. Daar leerde hij zijn latere compagnon Bootsma kennen. Samen bezaten Lüske en Bootsma de BV Chidda Vastgoed. Deze BV kocht, na het ten onder gaan van notaris Slis Stroom, het gekraakte pand Jan Luykenstraat 3. De koop werd geregeld door makelaardij Peters en van der Vloodt, vandaag de dag nog steeds een van de meest beruchte makelaars uit Amsterdam (zie ook: zwartboek Peters & van der Vloodt BV, uitgave huurdersver. de Pijp, 1996). Deze makelaardij heeft veelvuldig zaakjes voor Lüske opgeknapt.

IRT affaire

Na de koop wilden de heren het pand leeg krijgen. Omdat er geen concrete plannen op tafel lagen, behalve een vals huurcontract met vriendje D.J. Prins, ontbrak elke grond hiervoor. Dus werd Jan Plas ingeschakeld om het pand met zijn sportschool te ontruimen. Jan Plas zou een huurcontract hebben gehad om een sportschool te houden in de Lucky Luyk. Hier kwam uiteraard niets van terecht. Daarna zou D.J. Prins in het pand trekken, dezelfde Prins die een paar jaar daarvoor tot een jaar cel was veroordeeld wegens een overval op Schiphol.

Eén van de knokploegleiders die destijds de Lucky Luyk ontruimde was Jan Plas. Deze stond enige tijd geleden nog midden in de schijnwerpers als kroongetuige in het proces tegen Johan Verhoek, alias de Hakkelaar. Jan Plas was bovendien de voormalig kickboksleraar van Anton Brilleman, welk midden jaren tachtig onder verdachte omstandigheden voor een deel werd terug gevonden in een vat volgestort met beton op de bodem van de Waal.

De kickboksleraar is een oude bekende van justitie, zo was hij in 1986 betrokken bij de ontvoering van de zoon van hasjhandelaar Gijs van Dam. Hij was de chauffeur van de auto die de zoon kidnapte en na arrestatie aan vervolging wist te ontkomen door een fout in de dagvaarding. Het vermoeden rijst dat Jan Plas al sedert lange tijd bijzondere bescherming geniet van justitiële zijde, hetgeen bevestigd wordt tijdens het proces tegen de Hakkelaar waarbij hij als kroongetuige van justitie werd opgevoerd.

Jan Plas is niet de enige zakenrelatie met een crimineel verleden. Lüske doet ook regelmatig transacties met figuren als Willem Endstra en Charles Geerts. Endstra is bekend geworden als de witwasser van de zogenaamde XTC bende die in 1992 werd opgerold door het IRT. Charles Geerts wordt door justitie beschouwd als een van de drie kernleden in de zogenoemde Delta bende. Samen met advocaat John Engelsma werd deze pornoboer onlangs een miljoenen boete opgelegd. Ook kwam Lüske voor in de enquetecommissie inzake opsporing van Van Traa. Hij zou een van de zestien criminele bendes leiden die actief zijn in het Amsterdamse wallengebied.

FGH bank

Nu het hiervoor geschetste milieu waarmee Lüske zaken doet een beetje in beeld is gebracht, is het interessant om vervolgens de financiers van dit personage onder de loep te nemen.

In de tijd dat Lüske eigenaar van de Lucky Luyk was uitte het SPOK kritiek op zijn financier. De Rabobank, kantoor Halfweg, werd aan een onderzoek onderworpen. Naar de buitenwereld toe leek het alsof de directeur, Wijsman, de wind van voren kreeg. Op termijn leidde het er wel toe dat Lüske niet meer gewenst was bij dit Rabo filiaal. Hij moest op zoek naar een andere financier. Helaas vond hij deze. Eigenlijk hadden we het kunnen voorspellen bij welke bank hij terecht zou komen: De Friesland Groningen Hypotheek bank (FGH). Deze bank heeft in de laatste decennia zodanig zijn nek in de huizenmodder gestoken dat het nooit meer goed is gekomen.

De bank hield zich ongeveer een eeuw geleden bezig met het financieren van Groninger boeren. Daarna ontwikkelde de bank zich steeds meer in de richting van een speculantenbank. Wie nergens meer terecht kan, kon altijd nog bij de FGH aankloppen. Zonder de FGH had Lüske nooit zoveel activiteiten kunnen ontplooien. Ons zijn meerdere hypotheken bekend ter waarde van in totaal tientallen miljoenen. Ook voor de aankoop van het ADM ging hij naar de FGH bank. In een andere hypotheekacte eist de FGH dat het pand leeg is en leeg blijft. Dit zogenaamde huurbeding geeft aan dat de hypotheek puur voor speculatie bedoeld is. Immers, de afbetaling van de hypotheek moet niet uit huurgelden komen maar uit waardestijging van het pand.

Als we de lijst met eigendommen bekijken zien we verschillende soorten bezit. Meestal gaat het om horecapanden maar ook winkelpanden en industriegebieden zitten in zijn portefeuille. Zo was Lüske directeur van Damhotel BV welke het hotel aan Damrak 31 exploiteerde. In 1991 stopte deze BV ermee. Post kon men sturen naar Wagenstraat 12 II. Dit pand was volgens het telefoonboek het adres van de broer van Bertus, Marcel Lüske. De Wagenstraat 12 is na een aantal jaren leegstand in november 96 gekraakt. Hier is ook een poging tot illegale ontruiming gedaan door Lüske, notabene onder toezicht van Bouw en Woningtoezicht ambtenaar Middeljans die zelf het pand twee jaar daarvoor had dichtgespijkerd en wist dat er geen ontruimingsbevel lag.

In 1995 hield Lüske zich ook nog bezig met de financiering van Free fight gebeurtenissen. Afgezien van de stijl van de sport trekt deze business rare snuiters aan. Naast Bertus was ook Jaap Kroonenberg erbij betrokken evenals Dolman, de voormalig uitsmijter van de Casa Rosso en andere brede types. Misschien moeten de knokkers die het ADM probeerden te ontruimen in de hoek van portiers en free fighters worden gezocht. Hierbij kan vermeld worden dat het in 1995 even gekraakte pand Amstel 198 door portiers van de Sinners in Heaven is ontruimd. Deze disco in de Wagenstraat alsmede het gekraakte pand waren toen nog van Lüske. Uiteindelijk werd de Amstelhoek, bestaande uit Amstel, Wagenstraat en Amstelstraat eind mei 1997 verkocht aan woningbouwvereniging "Het Oosten" voor 26 miljoen gulden, waarbij de gemeente als bemiddelaar er ook nog een miljoen bij inlegde.

Aankoop ADM

Ongeveer tegelijkertijd met deze transactie kocht Lüske het ADM terrein voor 27 miljoen van West Invest. Een half jaar na de aankoop werden het terrein en de opstallen gekraakt en al snel weer leefbaar gemaakt. Lüske heeft afgelopen februari een sloopvergunning gekregen van de gemeente. Aangezien hij zelf nooit iets bouwt, is het niet aannemelijk dat dat in dit geval wel zal gebeuren. Dat Lüske de krakers er niet probeert uit te werken middels een kort geding zou hiervoor een verklaring kunnen zijn.

Een sloopvergunning op zich, zonder bouwplan, is voor de rechter normaal gesproken geen reden om een ontruimingsvonnis uit te spreken. Dit zal ook Lüske's advocaat Van der Mark moeten beamen. De reden waarom er dan toch zo'n haast moet worden gemaakt met sloop heeft als enig doel het onbewoonbaar maken van het ADM. Het zeker doorgaan van de aanleg van de Afrikahaven kan tot gevolg hebben dat het ADM over vijf of tien jaar tot een zeer gewilde locatie uitgroeit. Omdat het ADM complex een van de weinige locaties is langs het Noordzee kanaal dat, op enkele krakers na, nog braak ligt, is het een speculatie object bij uitstek.

De redenen van zijn illegale ontruimingspogingen hebben waarschijnlijk niets met zijn speculatiemotief te maken, tenzij hij al een voorlopig verkoopcontract met lege oplevering met een andere partij heeft klaarliggen. Want het speculeren met onroerend goed kan ook plaatsvinden met krakers erin. Een eventueel andere reden zou kunnen zijn dat Lüske het terrein kan verkopen, binnen het jaar dat hij het bezit, om zodoende de aanslag van de vermogensbelasting te ontlopen.

Misschien wil Lüske gewoon geen pottenkijkers op het terrein en heeft hij sowieso een pest pokke tering hekel aan krakers. Het blijft een opsomming van vermoedens van wat Lüske nu eigenlijk met het terrein wil doen, maar medelijden hoeft men voorlopig nog niet met hem te krijgen.

Speculatie Onderzoeks Kollektief

===============================

Uit: Ravage #259 van 15 mei 1998 / From: Ravage #259 of May 15 1998

===============================

Lūske still in detention


[Real estate]speculator and gang of muscle-men leader Bertus Lūske is still detained. Contrary to reports in [newspaper] Het Parool that suggested that Lüske was going to be released last week, his arrest is extended for ten days to conduct "further judicial inquiry.

Lüske was arrested on April 29th. 1998, after he had started by himself on April 25th. with the help of a gang of muscle-men and a shovel, with the demolition of the squatted ADM (see previous Ravage). On May 1st., the magistrate decided to extend the custody for ten days. After this period, he thus received a further extension of ten days. He’s detained on suspicion of attempted murder, trespassing and vandalism. According to the spokesman for the Amsterdam’ prosecutor: there is a sentence of more than four years for an attempted homicide.

Also in other areas Lüske had to handle adversity. His lawyer, Van der Mark has just dropped his client, after which his colleague F. Staehle junior has taken Lüske’s defence upon him. Moreover it seems that this lawyer has some reading to do, after stating in an Amsterdam’ local newspaper that he knew nothing about Lüske’s mention in the report of the IRT committee. (More on that in the attached article from the SPOK).

The residents of the ADM in the meanwhile keep their spirits up. Almost everyone is very welcome, and they still can use some windows. Every week, on Friday and Sunday, the bar of the ADM at the Hornweg 6 in the Western Harbor-area  of Amsterdam is open until late in the evening. On May 29th., 30th. and May 31st. in the evening, impressive theatrical performances will take place, come and see. (see section: Lokkertjes)


FROM THE LUCKY LUYK TILL THE ADM


Bertus Lūske

Following the latest reports and experiences around the squatted ADM complex in the Western Harbor area in Amsterdam West, a chapter can be added again to the Lüske dossier. That this gentleman Lüske is hardly interested in how real estate is managed, has been known to SPOK for many years, and that the municipality knows this as well. His shady activities are leading for years to vacancy, dilapidation, bizarre leases and intimidating of both tenants and squatters.

It's certainly not the first time that we keep ourselves busy with Mr. Lüske. In 1982 the black-book 'Not for sale, the Lüske connection and the Lucky Luyk' was published. The black-book made clear which interests were behind the notorious gang of Lüske and cronies. (On October 12th., 1981 the building was evicted by a gang, after which a militant re-squat took place and after long negotiations the next eviction led on October 11th., 1982 to many riots - the famous burning tram -  [note of the editor])

In the early days of Lüske's entrepreneurship his estate consisted of a bunch of shady cafes in Amsterdam East. There he met his future partner Bootsma. Together Lüske and Bootsma owned Chidda Vastgoed BV. This BV bought after the perishing of notary Slis Stroom, the squatted building Jan Luykenstraat 3. The sale was arranged by brokerage Peters en van der Vloodt, today still one of the most notorious real estate brokers in Amsterdam (see also: black-book Peters & van der Vloodt BV, edition renters-association De Pijp, 1996). This brokerage has frequently handled transactions for Lüske.

IRT affair

After the sale, the men wanted to get the property empty. Because there were no concrete plans on the table, except a false rental-agreement with a friend called D.J. Prins, it lacked any basis for this. So Jan Plas was called in to evacuate the building with his gym-school members. Jan Plas would have had a lease to have a gym-school in the Lucky Luyk. Nothing became of this. of course. After that, D.J. Prins would do something with the property, the same Prins who was convicted a few years earlier to one year in prison for a robbery at Schiphol.

One of the gang leaders who at the time evicted the Lucky Luyk was Jan Plas. He was some time ago, right in the spotlight as a key witness in the trial of Johan Verhoek, aka the Hakkelaar. Jan Plas was also the former kickboxing teacher of Anton Brilleman, who was in the middle of the  eighties partially retrieved, under suspicious circumstance, from a barrel filled with concrete at the bottom of the Waal.

The kickboxing teacher was already known by the justice department, he was involved in 1986 in the kidnapping of the son of hashish dealer Gijs van Dam. He was the driver of the car that kidnapped the son and after arrest managed to escape prosecution through a flaw in the subpoena. The suspicion arises that Jan Plas has enjoyed already for a long time, special protection from the judicial side, which is confirmed at the trial against De Hakkelaar, in which he appeared as chief witness of the justice department.

Jan Plas is not the only business connection with a criminal past. Lüske also regularly trades with characters such as Willem Endstra and Charles Geerts. Endstra has become known as the launderer of the so-called XTC gang, which was rounded up by the IRT in 1992. Charles Geerts is considered by the justice department as one of the three core members of the so-called Delta gang. Along with lawyer John Engelsma this porn tycoon has recently been imposed with a fine of several millions. Lüske also popped up in the ‘Enquete-commissie inzake opsporing van Van Traa’ [= parliamentarian committee for investigations of Van Traa]. He allegedly led one of the sixteen criminal gangs who are active in the Amsterdam's Red Light District.

FGH Bank

Now that the above has outlined the environment in which Lüske does his business, it is now interesting to take a closer look at the financiers of this person.

In the time that Lüske was owner of the Lucky Luyk, the SPOK criticized his financier. The Rabobank, Halfweg branch, was subjected to an investigation. It appeared to the outside world as if the director, Wijsman, got a lot of headwind. Eventually it led to the fact that Lüske was no longer welcome at this Rabobank branch. He had to look for another financier. Unfortunately, he found someone Actually, we could have predicted at which bank he would end up: De Friesland Groningen Hypotheek Bank (FGH). This bank has in recent decades put it’s neck in so much shady real-estate deals that it will never resurface.

The bank was approximately a century ago engaged in financing farmers from Groningen. After that, the bank developed increasingly in the direction of a real-estate speculators’ bank. Who could go nowhere else, could always knock on the door of the FGH. Without the FGH, Lüske would have never been able to develop so many activities. We know of multiple mortgages totalling tens of millions. Also for the purchase of the ADM he went to the FGH Bank. In another mortgage contract the FGH demands that the property is empty and remains empty. This so-called rent clause indicates that the mortgage is purely for speculation. After all, the payoff of the mortgage isn’t deriving from rental income but from the value increase of the property.

If we look at the list of properties we notice different kinds of assets. Usually it comes down to horeca-buildings as well as retail-buildings and industrial areas in his portfolio. So was Lüske director of Damhotel BV which operated the hotel at Damrak 31. In 1991, this BV quit. Mail could be sent to Wagenstraat 12 II. This property was according to the phone directory the address of the brother of Bertus, Marcel Lüske. Wagenstraat 12 has been squatted after several years of vacancy in November 1996. Here was also an illegal eviction attempted by Lüske, on top of it all, under the supervision of Construction- and Housing officer Middeljans, who knew that the property two years earlier had been boarded up and knew there was no eviction notice.

In 1995 Lüske kept himself also busy with the financing of Free fight events. Apart from the style of the sport this business attracts strange characters. Besides Bertus, Jaap Kroonenberg was also involved as well as Dolman, the former bouncer of the Casa Rosso and other broad-shouldered characters. Maybe the thugs who tried to evict the ADM are to be found in the circle of doormen and free fighters. On this note we would like to mention that the in 1995 shortly squatted building Amstel 198 was evicted by the doormen of the Sinners in Heaven. This disco in the Wagenstraat as well as the squatted building were still owned then by Lüske. Eventually the Amstelhoek consisting of Amstel, Wagenstraat and Amstelstraat were sold by the end of May 1997 to housing association “Het Oosten" for 26 million guilders, and the municipality who was the mediator, contributed another million.

Purchase ADM

Around the same time as this transaction Lüske bought the ADM terrain for 27 million from West Invest. Six months after buying, the terrain and the buildings were squatted and quickly made liveable in again. Lüske has last February received a demolition permit from the municipality. As he himself never builds anything, it is unlikely that in this case this will happen. That Lüske doesn’t try to get rid of the squatters through a lawsuit could be the explanation for this.

A demolition permit in itself, without a building plan is for the judge normally no reason to order an eviction. Also Lüske's attorney Van der Mark has to agree upon this. The reason why there is still such a hurry to be made with demolition of the ADM leads to the conclusion that the sole purpose is: making it uninhabitable. The certain continuation of the construction of the Afrika-harbor may cause that the ADM in five or ten years will be a desirable location. Because the ADM complex is one of the few locations along the North Sea canal which is still vacant, apart from a few squatters, makes it into a speculation object par excellence.

The reasons for his illegal eviction attempts have probably nothing to do with his speculative motive, unless he has already ready a draft sales contract with an empty delivery clause, with another party. Because speculation with real estate can easily take place with squatters inside. A possible other reason could be that Lüske can sell the land within the first year that he owns it, in order to avoid having to pay the ‘vermogensbelasting’ [=income tax].

Perhaps Lüske just don’t want prying eyes on the terrain and he has anyway a serious dislike concerning squatters. In the end this is just a list of suspicions about what Lüske actually wants to do with the terrain, but you don’t have to feel pity for him for the time being.

SPOK [=Speculation Research Collective]