1997-10-12----- ADM gekraakt door ons ||| ADM squatted by us

ADM first days

[photo by Dominique Panhuysen]

(English below)

===============

Het braakliggende terrein van de ADM (Amsterdamse Droogdok Maatschappij) werd, nadat het vier jaar geleden wegens 'spoedeisend belang' werd ontruimd, door ruim honderd krakers, die per boot en bus waren aangevoerd, herkraakt. In de jaren tachtig werd het terrein voor de eerste maal gekraakt. Het kreeg landelijke bekendheid vanwege de opnamestudio's van het Koeieverhuurbedrijf. Volgens de krakers is het terrein in mei van dit jaar, na de jarenlange leegstand die op de ontruiming van 1993 volgde, in handen gekomen van de beruchte speculant Lüske. Een woordvoerder van de krakers: "We willen met deze actie de leegstand in het westelijk havengebied en de speculatie met haventerreinen aan de kaak stellen."

bron: Ravage #244 van 17 oktober 1997

=============================================================

The disused terrain of the ADM (Amsterdam Dry-dock Company) is re-squatted today by some 100 people, who came by boat and coach. The terrain was evicted four years ago because the owner "needed it urgently". In the 80's this terrain was squatted for the first time. It became known nation-wide because of the recording studio's "Het Koeieverhuurbedrijf" (= Cow rental company). According to the squatters, the terrain was acquired in May of this year by the notorious real-estate broker Lüske. A spokes-person of the squatters: "With this action we want to highlight the vacancy in the western harbor area and to emphasis the speculation with harbor terrains."

source: Ravage #244 of Oktober 17th. 1997