Ontruiming ADM Gemeenschap, stadsbestuur over de schreef !

PERSBERICHT

Amsterdam 7 januari 2019
Betreft: Ontruiming ADM Gemeenschap, stadsbestuur over de schreef !

24 uur is de gemeente te veel om mensenrechten te dienen.

Hedenochtend om 9 uur startte gemeente Amsterdam met de ontruiming, feitelijk het verwijderen van Gemeenschap ADM uit hun woningen op het terrein van de voormalige Amsterdamse Droogdok Maatschappij waar zij de afgelopen 21 jaar woonden.

Dit ondanks het feit dat de Verenigde Naties Nederland middels een spoedvoorziening hebben verzocht om van de ontruiming af te zien, omdat de gemeente in het oog van de VN eerst uit moet leggen hoe zij de mensenrechten van de 130 bewoners zeker heeft gesteld. Hiervoor had de VN zelfstandig onvoldoende bewijzen voor voorhanden maar had ze wel voldoende bewijzen om het tegendeel te vermoeden.

Omdat Gemeente Amsterdam aangaf de spoedvoorziening van de VN te gaan negeren heeft de gemeenschap daarop een kortgeding aangespannen dat morgen om 11uur dient bij de Rechtbank Amsterdam. Door de positionering van de VN, het vermoeden dat de mensenrechten van de Gemeenschap worden geschaad, is er namelijk een nieuwe situatie opgetreden die de uitvoering van het eerdere vonnis betreft, nl. het uiteenrijten van de gemeenschap en de deportatie van een deel van de bewoners naar de slibvelden.

De gemeente heeft, wetende van dit kortgeding, toch de ontruiming ingezet waarmee ze in strijd handelt met de beginselen van behoorlijk bestuur omdat zij hiermee tracht de oordeelsvorming van de kortgedingrechter zinloos te maken. Hiermee treed zij opnieuw met voeten de rechten van de Gemeenschap teneinde de visie van de VN buiten de Nederlandse rechtscultuur te houden.

Daarnaast zijn wij, Gemeenschap ADM, vantevoren niet ingelicht dat de ontruiming vandaag plaats zou vinden. Ook dit is zowel in strijd met de gedragsregels als in strijd met de afspraken die de gemeente vooraf met ons maakte.

Wij zijn perplex dat de Nederlandse staat op een dergelijke manier met haar burgers omgaat. Het toont aan dat er ook in Nederland groepen burgers gei╠łdentificeerd zijn die geen aanspraak mogen maken op de universele rechten van de mens EN burgers die gedwarsboomd worden als zij gebruik maken van het Nederlands recht.

De ontruiming is op dit moment nog in volle gang en inmiddels stromen de berichten binnen dat daarbij onze goederen verplaatst en vernield worden. Ook dit is een overtreding van onze rechten. Wij vragen de pers om nu eindelijk eens zelf te besluiten dat ook een gemeenschap als de onze op een menselijke en juridisch juiste wijze behandeld dient te worden. En het gedrag van de Nederland in deze tegen het licht te houden.

Gemeenschap ADM