The Municipality decided NOT to issue a tree-felling permit afterall (November 10th. 2016) SUBTITLED

(Dutch below)

The issuing of the tree-felling permit for the trees inside our fence, was last minute put on the agenda of the City Council meeting this week, in the form of a resolution.
Here's the (subtitled) video of just the ADM part (duration: 11min14sec)

 

 

Some big surprises:

- The D'66 supported us in this case, thus creating a majority in favor (of us) in the City Council and 'The College' (=> the mayor and the aldermen).
- Alderwoman Ollongren defending us in a sense ("not only trees have grown there in all this time, even children have grown up").
- The 'refusal ground' was 'the worth of the (standing) trees'

==========

(Alderwoman Ollongren defending us.)

UPDATE: The rejection of the tree-felling permit application is now officially published here

==========

Het verstrekken van een kapvergunning voor de bomen binnen ons hek, was op het laatste moment op de agenda geplaatst van de gemeenteraadsvergadering deze week, in de vorm van een motie.

Hier is de video van alleen het ADM-gedeelte. (lengte: 11min44sec)

 

 

Een aantal (grote) verrassingen tijdens het debat:

- De D'66 steunde deze motie en creƫerde daarmee een meerderheid in de gemeenteraad EN in het college

- Wethoudster Kasja Ollongren nam het op voor ons: "Het terrein is niet alleen zo lang bezet dat er bomen groeien, er zijn zelfs kinderen opgegroeid"

- De 'weigerings-grond' die gehanteerd is door de gemeente is: 'De waarde van de houtopstand'

(Wethoudster Ollongren neemt het op voor ons.)

 

 

UPDATE: De afwijzing van de vergunnings-aanvraag staat nu ook hier online

Bekendmaking weigering kapvergunning Sicilieweg 6 (ADM-terrein) Amsterdam

14 november 2016

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken bekend dat zij op 8 november hebben besloten een aanvraag om omgevingsvergunning (OLO-2496167) te weigeren voor de activiteit kappen van 2587 bomen op de locatie Sicilieweg 6 te Amsterdam (ADM terrein).

De aanvraag is getoetst aan de weigeringsgronden in de Bomenverordening 2014 van de gemeente Amsterdam; gelet op het bepaalde in artikel 2.2, eerste lid, onder g en artikel 2.18 van de Wabo, juncto artikelen 3 en 5 van de Bomenverordening 2014 van de gemeente Amsterdam.

Amsterdam, 14 november 2016
burgemeester en wethouders,

mr. A.H.P. van Gils  
gemeentesecretaris

mr. E.E. van der Laan
burgemeester