Court cases update: Verdicts in 2 most important court cases postponed till July 4th. 2017

De uitspraken in het Hoger Beroep in de Bodemprocedure (Chidda's versus ADM) en het Kort Geding (Chidda's versus Gemeente Amsterdam) zijn beide uitgesteld
 

(English below)

============

In het Hoger Beroep in de Bodemprocedure hebben we te elfder ure geprobeerd bewijsmateriaal in te brengen wat komt uit de recente uitspraak van de Hoger Beroep rechtszaak (Chidda's versus ADM) over de verleende festivalvergunning voor ons XIX verjaardags festival. In deze rechtszaak, die we gewonnen hebben, zei het hof dat we als bezitters van de ADM dienen te worden aangemerkt, omdat we ons gedragen alsof we de iegenaars zijn en vanwege het feit dat kinderen hier geboren en getogen zijn, dat we onze eigen wegen aanleggen en dat we onze eigen stroom opwekken d.m.v. 200 zonnepanelen, maar helaas heeft het hof ons op 9 juni laten weten dat ze dit niet gaan meenemen in hun overweging. Het is vooralsnog onbekend wanneer de uitspraak bekend wordt gemaakt. Het zou best wel logisch zijn als dit ook op 4 juli zou zijn...

De datum waarop het oordeel uitgesproken gaat worden in het Kort Geding is uitgesteld tot 4 juli.

In beide rechtszaken proberen de Chidda's (de erven van Bertus Lüske) om ons te laten ontruimen

=============

The verdicts in the appeal of the 'in depth' court case (Chidda's versus ADM) and the verdict in the 'short' court case (Chidda's versus Municipality of Amsterdam) are both postponed till (at least) July 4th. 2017

In the appeal of the 'in depth' court case we have tried last minute to bring in evidence (deriving from the recent appeal court case (Chidda's versus ADM) about the permit issuing  for our XIX birthday festival. In this case, which we won, the court ruled that we should be regarded as the holders of the ADM terrain, since we act as if we 're the owners and because of the fact that children are born and raised here, that we build our own roads and that we generate our own electricity, through our 200 solar panels, but on June 9th. the court told us that they won't take this evidence into account. For now it's unknown when the court is giving their verdict, somehow it seems logical if this date will be July 4th. 2017...

The verdict in the 'short' court case is now due to be given on July 4th.

In both court cases the Chidda's (heirs of Bertus Lüske) are trying to get us evicted