Chidda Vastgoed BV (the heirs of Bertus Lüske) went officially on record for the 9th. time for violating the Flora- and Fauna-law (Tuesday, January 24th. 2017)

(Dutch below)On Tuesday, January 24th. 2017 Chidda vastgoed BV started with their 'pruning activities' in the back of the ADM, around the little lake, where 4 types of protected bats hang out and also natterjack toads.
Chidda informed us about those 'pruning activities' on Friday, January 20th. 2017 (and said they were going to start on Monday, January 23rd. 2017) through an email from their 'mediator' Niels Kooijman.
We warned the 'Omgevingsdienst' (=> area authority) and the RVO (council for Dutch entrepeneurs) during the weekend and they came by on Tuesday morning to check and saw that the Chidda's were (once again) cutting down trees without a permit.
The Omgevingsdienst immediately stopped the Chidda's and gave them a 'Proces Verbaal' (=> official notification of unlawful conduct) which will be send to the District Attorney.
This is the 9th. time the Chidda's went on record for violating the Flora- and Fauna-law...
 

Some video-footage of two previous illegal tree-demolishing actions, plus an attempted murder by Koole Maritime for Chidda vastgoed BV can be watched here

 Op dinsdag, 24 januari 2017, Begon Chidda vastgoed BV met de 'snoei-werkzaamheden' achter op de ADM, bij het meertje, waar 4 beschermde soorten vleermuizen voorkomen en ook rugstreeppadden.
Chidda kondigde deze 'snoei-werkzaamheden' aan op vrijdag 20 januari 2017 (en ze zeiden dat ze op maandag 23 januari zouden gaan beginnen), middels een email, gestuurd door hun 'mediator' Niels Kooijman.
Wij waarschuwden de Omgevingsdienst en ook de RVO tijdens het weekend en zij kwamen dinsdagmorgen langs en zagen dat Chidda (opnieuw) bomen aan het kappen was zonder vergunning.
De Omgevingsdienst legde onmiddellijk alle activiteiten stil van de Chidda's en gaf hun een proces verbaal, wat naar het OM gestuurd wordt.
Dit is de 9de keer dat officieel geconstateerd is dat Chidda de Flora- en Fauna-wet overtreed...

Bewegende beelden van twee voorgaande illegale boomsloop-acties, plus een poging tot doodslag van Koole Maritiem BV voor Chidda vastgoed BV kunnen hier bekeken worden

++++++++++