NIEUWSBRIEF (in Nederlands)

Lieve ADM lezers: Hier dan weer eens een heuse ADM-nieuwsbrief; een stukje eigen onafhankelijke email nieuwsvoorziening, samengesteld op de officiële 21e verjaardag van de ADM, 12 oktober 2018. We hebben al een sensationeel VIVA ADM festival in september achter de rug, met 4000 uitzinnige deelnemers. Deze week hadden we een historische verjaarsverrassing met een concert van leden van het wereldberoemde Concertgebouworkest hier op de ADM. dat eindigde met een door alle aanwezigen gezongen 'Lang zal ze leven' voor de ADM

 

INHOUD:

1 ADM SITUATIE in het kort

2 SUPPORT ADM

3 ADM gaat naar EUROPEES HOF voor de MENSENRECHTEN

4 ADM in THE GUARDIAN

5 ADM is CULTUREEL ERFGOED

6 ADM KLIMAATOPROEP

7 ADM ontmoet ZAD

8 ADM op FUTURE PLAY

9 GEMEENTEPOLITIEK

10 AGENDA

 

 

1 ADM SITUATIE in het kort

Onlangs, op 3 oktober was er weer een overleg van de Commissie Financiën & Economische Zaken van de gemeenteraad van Amsterdam, waar de ADM op de agenda stond. (Kijk onze inspraken en het debat hier terug). Het werd duidelijk dat veel raadsleden snappen dat er geen scheepswerf gaat komen, de enige bedrijvigheid die is toegestaan op het ADM terrein (42 ha) en de enige activiteit die een ontruiming van de huidige gebruikers formeel zou rechtvaardigen. Ondanks de onenigheid en tegenstrijdige expertise beweerde wethouder Kock dat hij geen keus heeft, omdat hij de wet en de uitspraken in een aantal rechszaken moet handhaven. (Kijk de antwoorden van wethouder Kock hier terug). Sommige mensen veronderstellen dat het van meer respect voor de rechtspraak zou getuigen als de uitkomst wordt afgewacht van de procedure waarin wordt geëist dat de vergunning die verleend is aan een asbestsaneringsbedrijf om zich te vestigen op het terrein wordt ingetrokken. Het is niet duidelijk wanneer deze zaak behandeld wordt, maar ontruiming heeft volgens B&W hogere prioriteit.

Om de pijn te verzachten biedt de gemeente individuele contracten aan aan ADMers om 2 ha slibveld langs de ringweg Noord te betrekken voor de duur van slechts twee jaar. Er zitten allerlei beperkingen aan het gebruik van de slibvelden als werkplek of voor culturele evenementen. Er is niet eens genoeg plek voor de helft van de ADMers, en waar moeten de schepen heen? Waar laten we de ADM monumentale installaties? Dan hebben we het nog niet eens over het ADM bos, habitat voor wilde flora en fauna - waaronder beschermde soorten - waar geen vervanging voor is. De ADM wordt geacht om alles dat in de afgelopen 21 jaar tot stand is gekomen in een paar weken in te pakken of achter te laten.

ADMers hebben andere mogelijke lokaties onderzocht en aangedragen, maar er is nog niets concreets uit gekomen en waarschijnlijk niet te realiseren zijn voor 25 december, de datum dat de ADMers vrijwillig moeten zijn vertrokken. Waarom ontruimen voor een plan dat niet eens in het bestemmingsplan past, dat enkel dient om de ADM gemeenschap van het terrein af te krijgen? De werkelijke reden voor ontruiming is een simpele rekensom: zonder de bestemming als scheepswerf, of met een gemeente die er niet op toe ziet dat de bestemming wordt gehandhaafd, is het terrein ineens veel meer waard. De enige mensen die daar hun voordeel mee doen is Chidda (de Lüske erfgenamen), die deze kans om hun vermogen te vervijfvoudigen niet laten schieten. Hun vermogen is in feite is gefinancierd met publieke middelen, omdat de gemeente ooit miljoenen heeft betaald om het vastgoed van de familie in de stad over te nemen, in een poging witwassen, geweld en intimidatie in de vastgoedsector uit de binnenstad te verwijderen. Zodoende heeft de familie destijds het ADM terrein voor een absurd lage prijs kunnen kopen (van de gemeente).

Een aantal ADMers hebben enorm veel tijd en energie gestoken om passende vervanging van het ADM terrein te zoeken, door alle opties open te houden terwijl ze op allerlei manieren de gemeente probeerde duidelijk te maken wat de grote en werkelijke waarde is van de ADM, waarden die prima passen in de uitgangspunten van het coalitie-akkoord. Tot dusver verloren moeite.

Het is nu aan ons allemaal, aan Amsterdam en aan de wereldwijde gemeenschap die verbonden is aan de ADM, om deze waanzin te stoppen en een betere toekomst voor de ADM en de rest van de stad zeker te stellen.

 

2. ADM SUPPORT

De ADM krijgt van heel veel mensen de vraag: "Hoe kunnen we de ADM helpen?"

Help ons door onze boodschap door te geven aan je eigen omgeving en netwerk: gebruik je eigen media, emailgroepen en publicaties. Blijf op de hoogte, houdt contact en breng de ADM in contact met jouw intitiatief. Het is niet alleen de ADM die verloren dreigt te gaan, er staat meer op het spel: we verliezen een belangrijke ontmoetingsplaats voor Amsterdamse en internationale vrije en onafhankelijke cultuur. Als ze de ADM afpakken, zal de druk op het volgende collectieve woon/werk/cultureel project of het onafhankelijke podium alleen maar toenemen, zolang de vastgoedmarkt en huizenprijzen de pan uit rijzen. Kijk wat er gebeurt met sociale huisvesting en kleine bedrijfjes. Kortom: Amsterdam wordt te duur en te saai voor doodgewone en buitengewone Amsterdammers. Hoog tijd voor wat tegengas.

Dus allereerst: Kom naar de ADEV (Amsterdam Danst Ergens Voor) op ZATERDAG 20 OKTOBER en verkleed je, beschilder je paraplu, breng goede sfeer en grote aanwezigheid.

Start-punt: Stopera (stadhuis), Amsterdam. Aanvang debat: 12.00u. Demo start:13.00u. VRIJPLAATSEN NU - SUPPORT ADM

http://adev.nu/

Later deze maand volgt een overleg tussen Amsterdamse vrijplaatsen en verwante organisaties over hoe we de vrije ruimtes in de stad, de ADM en andere gedeelde belangen het best kunnen verdedigen.

De ADM support groep komt elke dinsdagavond bij elkaar en heeft een lange lijst met dingen die (nog) gedaan moeten worden: we hebben versterking nodig met schrijven en vertalen van nieuws en ons verhaal naar buiten brengen, perscontacten, vormgeving van publicaties en PR materiaal, radio-content verzamelen en bewerken, koken, ADEV-ADM flyers maken, distributie, posters plakken, spandoekenteam etc. Neem contact op met de support groep via media@adm.amsterdam

- We zijn bezig met nieuwe stickers en ADM posters maar stuur gerust je eigen ontwerp op, of wacht niet en druk en verspreid ze gelijk. ADM en ADEV posters kunnen worden opgehaald bij het Fort van Sjakoo op de Jodenbreestraat.

- Maak een spandoek en hang die aan je gebouw of andere strategische plekken: Je kunt ook een spandoek bestellen: https://adm.amsterdam/support/banners of kom en help ons spandoekenteam.

- Er staan ook een aantal straatprotestacties op stapel, waar we geen specifieke info over kunnen geven, maar houdt de website in de gaten. Het staat iedereen natuurlijk vrij om een eigen solidariteitsactie te organiseren.

- We zijn een grote kerstmarkt aan het voorbereiden waarvoor vrijwilligers nodig zijn.

- We werken aan een 'pop up' ADM consulaat in de binnenstad.

- Je kunt je geld bij ons kwijt: https://adm.amsterdam/donate

- Je kunt onze petitie ondertekenen die de burgemeester van Amsterdam vraagt om ADM te behouden: https://adm.amsterdam/petition

 

ADM TOO BIG TO FAIL -- I AMSTERDAM? WE ADM! -- JOUW SLAGZIN

 

3 ADM gaat naar EUROPEES HOF voor de MENSENRECHTEN

Met hulp van Electra Leda Koutra, onze Griekse mensenrechtenadvocate en ADM supporter beginnen we een rechtzaak bij het Europese Hof in Straatsburg, omdat de Nederlandse rechtspraak er niet in geslaagd de rechten van de bevolking van het ADM terrein veilig te stellen. Het gaat om:

- het recht op een eerlijk proces

- het recht op een leefwijze naar eigen keuze

- het recht op voortzetting van het culturele en artistieke erfgoed van de ADM

De al 21 jaar lang gevestigde levende cultuurgemeenschap van de ADM maakt aanspraak op bescherming onder de in Europa vastgelegde rechten van de mens. Dergelijke zaken duren gemiddeld een jaar of vijf, dus onze advocate zal als eerste een 'voorlopige voorziening' vragen om de opleveringsdatum van 25 december 2018 uit te stellen.

 

4 ADM is CULTUREEL ERFGOED

De ADM heeft zich aangemeld om de status van immaterieel erfgoed te krijgen bij het Nederlandse Kenniscentrum voor Immaterieel Erfgoed, en bezocht begin oktober de landelijke bijeenkomst om de voortgang van de aanvraag te bespreken. Ook bij het verder uitwerken van deze aanvraag is hulp welkom!

https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/page/2914/culturele-vrijplaats-cultuur5 ADM in THE GUARDIAN

Om het artikel te zien en te lezen, klik hier (of op het bovenstaande plaatje)

 

6 ADM BIODIVERSITEIT en KLIMAATOPROEP

Afgelopen zomer hebben we een klimaatoproep opgesteld waarin we de gemeente Amsterdam vragen om het ADM bos en de fauna - waaronder beschermde soorten- te beschermen. De oproep is ondertekend door een aantal milieu- en milieubewuste organisaties, waaronder Dwars, de GroenLinks jongerenorganisatie, ASEED en Urgenda. Organisaties die de oproep alsnog willen onderteken; neem contact op via media@adm.amsterdam. Lees de Klimaatoproep hier

Politieke partij AmsterdamBij1 onderschrijft de oproep, maar de rest van de fracties houden zich nog stil.

Na het alarmerende klimaatrapport van de VN hebben we de oproep herhaald, vlak nadat bekend werd dat Urgenda een belangrijke overwinning op de Nederlandse staat heeft behaald. De overheid moet van de rechtbank veel meer doen om de afgesproken klimaatdoelen te halen en uitstoot van broeikasgas te verminderen. Interressant is dat de enige snelle manier om de doelen te halen zou zijn om de oude Hemweg kolencentrale op het havengebied tegenover de ADM te sluiten. Dat zou meteen een andere dimensie en perspectief geven aan de ontwikkeling van het industriële havengebied rondom de ADM.

 

7 ADM ontmoet de ZAD in PARADISO

Op woensdag 10 oktober namen ADMers deel aan een openbaar gesprek met de ZAD uit Frankrijk, sprekers van de bedreigde Boterbloem biologische boerderij in Amsterdam en klimaat actie-groep Code Rood.

ZAD, Zone A Defendre, is een groot landelijk gebied bij Nantes, dat al tientallen jaren bezet wordt gehouden en waar lokale boeren en bezetters de ontwikkeling van een vliegveld uiteindelijk hebben kunnen tegengehouden. Ze hebben zich actief verzet tegen ontruiming en hebben brede steun onder de Franse bevolking opgebouwd door ononderbroken hun boodschap en verhaal over duurzame landbouw en leven op gemeenschapsgrond te verspreiden. De afgevaardigden van ZAD deelde hun ervaring van eenheid in verscheidenheid en verzet in de breedste zin: van lobbywerk tot blokkades van 30.000 supporters. Een inspirerende avond die 'live' werd uitgezonden via ons eigen ADMinternetradio-station Radio Papillon

 

8 ADM op FUTURE PLAY

Op 27 september werd ter ere van de dertigste verjaardag van woonwerkterrein Nieuw en Meer in zuidwest Amsterdam de kaart van de Culturele Stelling van Amsterdam gepresenteerd.

De CSA is een reeks cultuurpanden in eigenbeheer - voor het grootste deel ooit begonnen als grote kraakpanden - waaronder Ruigoord en de ADM. Na de presentatie was er een programma met sprekers en open discussie over de toekomst van de onafhankelijke cultuur in de stad. Hoe vergroten we de gemeenschapszin en versterken we de netwerken en welke opties zijn er, nu kraken gecriminaliseerd is.

 

9 WAT GEBEURT ER IN DE POLITIEK?

Een goed gemotiveerde lobby-groep is voortdurend bezig de politici van de juiste informatie te voorzien. Het vorige college liet iedere kans schieten om de huidige situatie van de ADM te voorkomen, maar nadat Groenlinks de verkiezingen won ontstonden er nieuwe verwachtingen: Er is nu een 'kneiterlinkse' coalitie aan de macht en begin juli is een nieuwe burgemeester van Groenlinks geinstalleerd (Femke Halsema).

In een laatste poging om de raadsleden en het college duidelijk te maken wat de gemeente Amsterdam verliest als ze het ADM rechts laat liggen, hebben de ADM’ers tientallen getuigschriften van bedrijven, wetenschappers en sympathisanten verzameld en deze in prachtige handgemaakte schatkisten aan de burgemeester en wethouders overhandigd. Tot nu toe hebben de ADM’ers weinig response gehad op deze theatrale actie.

De gemeente zou de ADM terug kunnen kopen en zelf de meerwaarde van het terrein kunnen innen voor maatschappelijke doelen, in plaats van dat het in de zakken van een privaat bedrijf verdwijnt. Waarom besluit de gemeente niet het ADM terrein met haar waardevolle ADM community voor altijd te houden, of op zijn minst totdat er een vergelijkbare lokatie is gerealiseerd?

De linkse raadsleden hebben aan de wethouder economische zaken Udo Kock gevraagd om hiernaar onderzoek te doen en ook naar de economische en strategische betekenis van het terrein voor Amsterdam. Tot nu toe heeft hij geweigerd dat te doen, maar hij kan er toe gedwongen worden door een stemming in de gemeenteraad.

Tegelijkertijd probeerde de wethouder een motie uit 2017 van tafel te vegen, die inhoud dat het college met betrekking tot het ADM geen onomkeerbare stappen mag nemen zonder instemming van de raad. Dit is door de raadsleden van de linkse partijen tegengehouden.

ADMers gaan komende week inspreken in de gemeenteraad bij de commissie Cultuur, Diversiteit en Democratisering, op 17 oktober en ook bij de commissie Financiën en Economische Zaken op 18 oktober.

Onze boodschap aan de gemeente: Jullie willen wat wij DOEN

 

10 AGENDA:

Elke zondag: yoga + voku + 'live' muziek + radiouitzending in en om de ADM bar

Elke dinsdag: ADM support groep bijeenkomst, stuur een email voor details (media@adm.amsterdam)

17 oktober: 13.30u. inspraak en bespreking ADM in gemeenteraadscommissie Cultuur, Diversiteit en Democratisering

18 oktober: 19.30u. inspraak en bespreking ADM in gemeenteraadscommissie Financiën en Economische Zaken

18 oktober: informatie-avond voor omwonenden van de slibvelden, organisatie: Gemeente Amsterdam (19.00u. Burgerzaal Stadsdeelkantoor Amsterdam Noord, Buikslotermeerplein 2000)

20 oktober: ADEV street parade 'FREE SPACES NOW' in support of ADM. Start-punt: Stopera (stadhuis), Amsterdam. Aanvang debat: 12.00u. Demo start:13.00u.

24 oktober: 19.30u. Groot Stedelijk Overleg "Vrijplaatsen en ADM" in Zaal-100, organisatie: ADM

7 november: 20.30u. Premiere ADM documentaire 'An Autonomous Life' in Filmhuis Cavia

4 december vanaf 15.00u: publiek debat in Pakhuis de Zwijger over Vrije Experimentele Ruimte en Regelluwe Zones. Met architecten, activisten, kunstenaars, wetenschappers et cetera Organisatie: ADM

21 december: start ADM kerstmarkt: glühwein, schaatsbaan en meer...

31 december: Nieuwjaarsfeest