ADM in newspaper De Telegraaf: 'Squatters can start packing' -> We turned this false article around! (January 27th. 2017)

Right wing and sensationalist newspaper De Telegraaf once again published an article about us with false information. We took this article and turned it around (in the style of The Onion or De Speld)....

Transcript of the original Telegraaf article below. At the bottom is our version, which we send out as a press release

=================

Ruim baan voor ADM-banen

Krakers kunnen beginnen met inpakken

door Ruben Koops

Amsterdam - Eindelijk biedt het stadsbestuur een opening in het slepende dossier rond het ADM-terrein in de haven, dat al decennia gekraakt wordt. De vestiging van bergingsbedrijf Koole Maritiem is goedgekeurd, waarmee ontruiming van het krakersbolwerk aanstaande is.

Dat heeft de gemeente beslist, zeer tegen het zere been van de linkse partijen waaronder de Partij van de Arbeid. Die doet via een serie schriftelijke vragen een laatste poging om de komst van honderden banen op het terrein tegen te houden. Nautische bedrijven als Koole Maritiem staan te trappelen om de laatste beschikbare kavels in de vierde haven van Europa te betrekken. Ook bestaande Amsterdamse ondernemingen als Braspenning BV en Damen Shipyards, die wegens woningbouw in Noord daar de komende jaren weg moeten, kijken gretig naar het ADM-terrein.

De gemeente, politie en andere instanties gaan eind deze maand poolshoogte nemen op het terrein, ter voorbereiding op de ontruiming. Kort daarop wordt een begin gemaakt met het wegsturen van de krakers die er zonder toestemming wonen, bijna tweehonderd voornamelijk buitenlandse zwervers. De ruim zeventig kunstenaars die met gemeentelijke toestemming op het omheinde terrein wonen worden nog enkele maanden ongemoeid gelaten.

Over dit gebied van ruim twintig hectare wordt al sinds de verkoop van de gemeente in de jaren ’70 gesteggeld. Vanaf het kraken in 1997 is het een artistieke vrijplaats.

Berucht is de poging van de in 2003 geliquideerde voormalige eigenaar Bertus Lüske, die in 1998 probeerde om zijn land te heroveren met een stel potige jongens en een bulldozer. Kort voor zijn dood werd hij voor deze onbesuisde daad veroordeeld. Maar inmiddels proberen de erven Lüske, onder leiding van schoonzoon Ferry Sint, al jaren om een eerzaam industrieterrein van de verwilderde kavel te maken. Dat is niet eenvoudig, want voor het gebied geldt een gebruiksbeperking. Alleen scheepsbouwindustrie mag zich er vestigen. Dit wordt een kettingbeding genoemd. De beslissing dat Koole Maritiem binnen het beding valt, is dan ook een doorbraak, aldus Sint.

Linkse partijen in de gemeenteraad steunen de krakers en proberen de komst van Koole tegen te houden. Volgens hen is Koole Maritiem geen scheepsbouwbedrijf in de letterlijke zin van het woord, waardoor Ferry Sint eigenlijk geen echte huurder heeft en de krakers ongemoeid gelaten moeten worden. „Is het college, net als de fracties van PvdA, GroenLinks, SP en de PvdD van mening dat activiteiten als scheepssloop en het demonteren van platforms niet genoemd worden in de gebruiksbeperking?”

Dit kettingbeding heeft de komst van een cacaoloods al eens tegen gehouden. Maar het stadsbestuur zegt de komst van Koole inmiddels „toe te juichen.”

==================

Telegraaf kan beginnen met inpakken

Ruim baan voor journalistieke integriteit

door Driekus Goeileven

Amsterdam - Eindelijk biedt het stadsbestuur een opening in het slepende dossier rond het Telegraaf-hoofdkantoor nabij de haven, dat al decennia door de vastgoed-mafia gekraakt is. De vestiging van media-bedrijf 'Integer en Waarachtig BV' is goed gekeurd, waarmee ontruiming van het penoze-bolwerk aanstaande is.

Dat heeft de gemeente beslist, zeer tegen het zere been van de rechtse partijen waaronder de VVD. Die deed via een serie schriftelijke vragen een laatste poging om 100 miljoen euro gemeentegeld naar de vastgoed-mafia over te hevelen. Eerlijke journalisten staan te trappelen om de binnenkort vrijkomende kantoren te betrekken. Ook de kraakbeweging en ideële instellingen die elders te lijden hebben onder de vastgoed-mafia kijken gretig naar het gebouw.

Gemeente, raad voor de journalistiek en andere toezichthouders gaan eind deze maand poolshoogte nemen in het gebouw, ter voorbereiding op de ontruiming. Kort daarop wordt een begin gemaakt met het wegsturen van de werknemers die er zonder integriteit werken, bijna 200 voornamelijk laaggeschoolde schreeuwlelijks. De ruim 70 journalisten die met toestemming van de penoze in de kantoren hokken worden nog enkele maanden ongemoeid gelaten.

Over de Telegraaf wordt al sinds de oprichting in 1893 gesteggeld. Vanaf de inval in 1940 is het een nationaal-socialistische vrijplaats.

Berucht is de poging van voormalig eigenaar Henri 'Hakkie' Holdert jr. en diens SS-trawanten die in de oorlog probeerde om zijn land te veroveren met een stel potige Duitsers. Kort daarna werd hij voor deze daad veroordeeld. Inmiddels proberen zijn journalistieke nazaten, onder andere geestelijk verwant Ruben Koops, al jaren om een eerzaam bedrijf van het populistisch blaadje te maken. Dat is niet eenvoudig, want voor het blad geldt een verstandsbeperking. Alleen geestelijk ontwrichtten mogen er werken. Dit wordt een I.Q.-beding genoemd. De beslissing aangaande Integer en Waarachtig BV is dan ook een doorbraak, aldus Ruben.

Rechtse partijen in de gemeenteraad steunen de mafia en proberen de ontruiming tegen te houden. Volgens hen is integriteit of waarheid geen media-taak in de letterlijke zin van het woord, wardoor Ruben niet echt fout is en het Telegraaf- journaille ongemoeid gelaten moet worden."Is het college, net als de fracties van VVD en CDA van mening dat activiteiten als liegen en fabriceren van artikelen niet gezien kunnen worden als verstandsbeperking?"

De Telegraaf heeft de komst van een 'fact-checker' al eens tegengehouden. Maar het stadsbestuur zegt de komst van Integer en Waarachtig BV inmiddels "toe te juichen".